Logo Dorpsraad Vogelwaarde
Home | Actueel | Achtergrond | in het Nieuws | Bedrijvigheid | Voor Inwoners
 
Actueel
Dorpsraad
Persberichten
Activiteiten
Overig Nieuws
Memo's
 

 

Overig nieuws

Op deze pagina Overig nieuws de laatste informatie vanuit de dorpsraad.

Schoolstraat 2

Na enig belwerk zijn we er nu achter dat het struikgewas dat tussen de Schoolstraat en de hoofdbaan (N290) is aangeplant eigendom is van de provincie en wel van de afdeling "Directie Enonomie en Mobiliteit" (de voormalige Provinciale Waterstaten).
Deze weg (de N290) is vorig jaar overgedragen van Rijkswaterstaat naar de Provincie toe.
Het struikgewas is aangeplant om verblinding te voorkomen, maar zal minimaal 1 tot 2 jaar duren tot de gewenste hoogte is bereikt, bij de provincie is hier dan ook aandacht voor en zal er regelmatig onderhoud worden gepleegd om de groei te stimuleren, zoals onkruid verwijderen en regelmatig snoeien.
Schermen plaatsen zou een optie zijn, maar hier kunnen ook weer nadelen aan hangen.
Voorlopig houdt men het op het struikgewas.

Schoolstraat

De Schoolstraat is sinds de aanpassingen in 2006 een onderwerp van discussie geweest. Hij staat dan ook bij ons al een tijd op de agenda.
Na verschillende gesprekken met het Waterschap (beheerder van deze weg) waarbij wij als dorpsraad de gevaren hebben uitgelegd en de vraag om het nieuwe gedeelte van de Schoolstraat te voorzien van de belijning zoals in het oude gedeelte wordt het volgende verteld.
"De schoolstraat is een erftoegangsweg categorie B, hier zal dan ook geen belijning op worden aangebracht, ook de bestaande belijning zal niet meer worden vernieuwd."

Op de vraag van ons om dan van deze weg een erftoegangsweg categorie A van te maken is er volgens het Waterschap geen draagvlak voor, situaties uit de praktijk leren hun dat als er belijning wordt aangebracht er nog harder word gereden.
Wel zal de lantaarnpaal bij de S-bocht veranderd worden van een avondbrander naar een nachtbrander, betekent dus dat de gehele nacht er toch enige verlichting ter hoogte van de bocht is.(noot: dit is al reeds aangepast)
Ook zal er bij het Waterschap nog eens worden bekeken of er dan toch enige belijning ter hoogte van de S-bocht noodzakelijk is, maar hier is nog niets definitief over gezegd.

De belijning van de weg van Vogelwaarde naar Kloosterzande heeft zijn redenen, hierover zegt men: "Alle waterschapswegen zijn erftoegangswegen waarop in principe een maximum snelheid van 60 km/uur dient te worden ingesteld. Dit dient ook het geval te zijn op de route Kloosterzande - Vogelwaarde - N61. Omdat er op dergelijke wegen geen draagvlak is voor het instellen van 60 km/uur blijft de maximum snelheid 80 km/uur maar wel met strepen op de weg die horen bij de erftoegangswegen. Het ontbreken van een streep in het midden van de weg heeft het effect dat het minder prettig is om hard te rijden. Bij een weg met onderbroken kantstrepen gebruikt u de kantstreep aan de rechterkant van de weg als geleiding. Dit is veiliger omdat u zo een eindje van de berm vandaan blijft. Plotseling in de berm van de weg komen met de wielen is een belangrijke ongevalsoorzaak. Bij tegenliggers mindert u snelheid en rijdt u zo rechts mogelijk op de weg."

Aanpak Rapenburg

Afgelopen maanden is het middengedeelte van Rapenburg op de schop geweest.

  1. Dit voorjaar word nog de belijning voor de fiets-suggestie stroken gedaan over geheel Rapenburg.
  2. De stoepen worden dit voorjaar ook aangepakt (is ook weers-afhankelijk)
  3. Beplanting perken rondom fabrieksplein, bomen 2 weken na carnaval, lage beplanting enkele weken later (begin voorjaar)
  4. Beschadigingen nieuwe stoepen --> er komen bij elke 'verlaging' alsnog paaltjes te staan om het parkeren op de nieuwe stoepen te hinderen.
  5. Tellingen --> momenteel wordt een telling uitgevoerd. Deze tellingen geven een indicatie van de aantallen en de snelheid in verschillende klassen. Er is een teller geplaats bij de remmer op Rapenburg noord en bij de slinger voor Kerckhaert.
Al met al zal het nog enkele maanden duren voor het hele project afgerond is en er voor beoordeling van het doorgaand verkeer een eindsituatie zal zijn.

Dorpsfilm Vogelwaarde

De dorpsfilm van Boschkapelle en Stoppeldijk uit 1969 die afgelopen jaar ook al eens te zien was bij Omroep Zeeland is binnenkort te bestellen.
Via het Feestcomite worden de mensen in de gelegenheid gesteld om hiervan een band, dvd of cdrom te bestellen.
Dit nadat er veel mensen te kennen hebben gegeven interesse te hebben in een copie van deze film.
bestelformulier dorpsfilm

Uitreiking AED (Automatische Externe Defibrillatoren)

Op vrijdag 15 juni hebben de oprichters van het bedrijf Medisol (Pieter Joziasse en Edwin Roelse) een hartreanimatieset (AED) geschonken aan de gemeenschap Vogelwaarde.
Hierbij ook aanwezig Albert Dijkstra van BHV Training Zeeland, wethouder Toon Maas, vertegenwoordiging van EHBO, Hartstichting, dorpshuis, voetbal, tennisvereniging en dorpsraad.

Sinds de oprichting van hun webwinkel begin 2005 heeft deze een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt met de verkoop van AED’s, waarbij ze inmiddels tot één van de 3 grotere aanbieders van AED’s in Nederland behoren.
Echter, voor hun heeft niet alleen de verkoop voorop gestaan, maar juist het zo breed als mogelijk verspreiden van de AED over heel Nederland, om zo de overlevingskans bij een reanimatie te kunnen verhogen tot wel 70%!
Naast de gebruikelijke webwinkel, hebben ze daarnaast enkele andere projecten opgezet die verband houden met de AED, zoals het project DefiDeel (www.defideel.nl, een commercieel project met een ideële grondslag) en het project ZeelandHartveilig (www.zeelandhartveilig.nl, hierover zijn de afgelopen tijd diverse persberichten verschenen in de PZC en BN/De Stem).
Nu zij verder gegroeid zijn, hebben de oprichters besloten dat ze ieder jaar een AED willen gaan schenken aan de “gemeenschap”, en voor dit eerste jaar hebben ze gekozen voor het dorp Vogelwaarde, alwaar Pieter Joziasse woonachtig is.
Er zijn nog geen AED’s beschikbaar in ons dorp, en daarom leek het hun een voor de hand liggende keuze!
Het doel van deze schenking is het mogelijk maken dat deze AED gebruikt kan gaan worden bij diverse evenementen die georganiseerd worden in Vogelwaarde, zoals bij sportevenementen, carnaval, festiviteiten, etc. etc.
Ook Albert Dijkstra van BHV Training Zeeland had nog het een en ander zoals stickers, informatie en een grote vlag om op te hangen bij de evenementen zodat iedereen op de hoogte is dat er een AED en mensen die hem kunnen bedienen aanwezig zijn.

Deze avond meteen aangepakt om met de verschillende vertegenwoordigers te overleggen wat de beste locatie zou zijn, maar dat bleek toch niet zo eenvoudig, ook vanwege de diverse signalen uit andere dorpen/steden dat deze apparaten wel eens verdwijnen.
De EHBO heeft op dit moment 25 leden die gecertificeerd zijn om dit apparaat te gebruiken, maar dit zouden er veel meer moeten worden, zeker als men de AED bij evenementen wil "leggen". Voorlopig kan men contact opnemen met de EHBO-Vogelwaarde, en deze zijn zeer bereid om mensen van de verschillende verenigingen of stichtingen op te leiden in het gebruik van deze AED, kosten worden zeer laag gehouden, dit dankzij de inspanningen van de plaatselijke EHBO-afdeling.

Het apparaat wat geschonken is betreft een Zoll AED Plus, voor nadere informatie over dit apparaat, kijk eens op de website: www.aedwinkel.nl/shop/zoll-plus-p-28.html

Namens de gemeenschap Vogelwaarde willen wij als dorpsraad dan ook Pieter Joziasse en Edwin Roelse bedanken voor hun gulle gift, ook Albert Dijkstra voor zijn goede en duidelijke uitleg wat je kan bereiken met deze defibrillator en Willy Remorie voor de duidelijke uiteenzetting hoe de EHBO-afdeling hier mee om zal gaan.