Logo Dorpsraad Vogelwaarde
Home | Actueel | Achtergrond | in het Nieuws | Bedrijvigheid | Voor Inwoners
 
In het Nieuws
2009
2008
2007 & ouder
 

 

Vogelwaarde in het nieuws 2004

Uit de regionale kranten

Coureur voor één dag in Vogelwaarde
Door Edy de Witte
Maandag 19 juli 2004 - VOGELWAARDE –

Het plaatselijke feestcomité in Vogelwaarde houdt de jeugd in het dorp goed bezig. Afgelopen zaterdag konden kinderen van de basisschoolleeftijd ’s morgens op het parkeerterrein bij het sportveld deelnemen aan een steppen- en skeelerrace.

De kartende jeugd vermaakt zich in Vogelwaarde.
(Foto Camile Schelstraete)

Tevens werden de prijzen uitgereikt van de ballonnenwedstrijd van Koninginnedag. Hierbij gingen 120 ballonnen de lucht in. De wat oudere jeugd kon zich ’s middags vermaken met karten. Door het warme weer viel de opkomst voor de steppen en skeelerwedstrijd tegen. Slechts twintig jongeren melden zich aan de inschrijftafel.
„Na het succes van vorig jaar was dit wel even een domper“, zegt Anton van Daele van het feestcomité. „Maar als je dan weer ziet met wat voor plezier de kinderen van start gingen was deze tegenvaller vlug vergeten.“ Tien leden van het comité hadden een prachtig parcours opgebouwd met het nodige bochtenwerk. Gevaarlijke punten waren met strobalen afgeschermd. Verder werden alle deelnemers voorzien van een helm en kniebeschermers.

Bij de steppenrace waanden de deelnemers zich op een heus formule 1 parcours. Ook hun voertuigen straalden dit uit. Want met grote en kleine banden al of niet voorzien van een flink profiel werd als het ware ingespeeld op de toestand van de baan. Enthousiaste ouders moedigden hun kroost aan. Een traantje bij een uitglijder werd al snel weggepoetst. Bij de skeelerwedstrijd viel er weinig te twisten over het materieel. Alle deelnemers aan het jeugdfeest vielen in de prijzen. Bij het karten voor de jeugd vanaf tien jaar stapten 25 coureurs in de wagentjes van het kart racing team Hamelink. Ook hier ging het er onder deskundige begeleiding fanatiek aan toe. Door de dreiging van het opkomende onweer moest het karten wel vroegtijdig afgevlagd worden.

De winnaars van de steppenrace in basisschoolcategorieën: groep 1 en 2: Jens Zegers; groep 3 en 4: Boyd de Smet; groep 5 en 6: Rens de Dijcker; groep 7 en 8: Steven Janse. Winnaars skeeleren: groep 3 en 4 : Boyd de Smet; groep 5 en 6: Rens de Dijcker; groep 7 en 8: Vili Alemice. De eerste prijs bij de ballonnenwedstrijd was voor Jorian van de Bergen. Zijn ballon kwam 550 kilometer verder in het Engelse Oswestry terecht.

Terug naar boven

Kinderavontuur in Wobbelie
VOGELWAARDE -

Het reilen en zeilen van het land Wobbelie vormt de rode draad voor kinderen uit de voormalige gemeente Hontenisse die meedoen aan de Kindervakantieweek.
Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 augustus zijn er dagelijks activiteiten op de speelweide aan de Populierenstraat in Vogelwaarde. Deze locatie is verkozen boven het terrein van scouting Canisius aan de Hulsterweg in Kloosterzande die aan een drukke weg grenst. Tussen 9 en 15 uur leiden zo'n twintig vrijwilligers de spelletjes in goede banen. De deelnemers beleven in Wobbelie allerlei avonturen. Met creativiteit, muziek, speurtochten en doe-activiteiten wordt het thema ingevuld.

Terug naar boven

Weemaes tekent nieuwe bibliotheken in
Door Frank van Cooten
Zaterdag 17 juli 2004 - HULST –

Wethouder P. Weemaes van de gemeente Hulst gaat zijn onlangs aangeschafte tekenprogramma gebruiken om alvast een paar nieuwe bibliotheken op de plattegrond van de gemeente in te tekenen.
Hij zei dit donderdagavond in de vergadering van de gemeenteraad als grap maar wel met een wrange ondertoon.
Dit zou immers het resultaat kunnen zijn van een toezegging van de gemeenteraad aan J. Hageman van Groot Hontenisse.
Hageman pleit voor behoud van de bibliotheek in Vogelwaarde en wil 87.000 euro inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Dit geld is een overschot van de nieuwbouw van brede school De Schakel in Vogelwaarde.
Hageman vindt dat de bibliotheek en de school onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Hij meent dat de bibliotheek prima past in het concept van de brede school.
Daarom kan dit onderwijsgeld in zijn ogen worden gebruikt voor een nieuwe voorziening van de bibliotheek in het dorpshuis in Vogelwaarde. De bieb zit daar al maar nu nog als noodvoorziening. Hageman wilde een motie indienen om dat voor elkaar te krijgen. Weemaes wil het overschot van 87.000 euro echter in het onderwijs houden.
„We krijgen immers nog onder meer te maken met groot onderhoud aan het gebouw van de Nobelhorst en een nieuwe peuterspeelzaal in Terhole. Met de nieuwbouw van de Schakel en de renovatie van hoefijzerfabriek Kerckhaert investeren we al drie miljoen euro in Vogelwaarde. Dat is twaalfhonderd euro per inwoner. Ik kies liever voor de school in Terhole dan nu een claim te leggen op die tachtig mille voor een nieuwe bibliotheek in Vogelwaarde.“
Weemaes riep Hageman ook op te wachten op de bibliotheekvisie. Deze visie moet onder meer antwoord geven op de vraag in welke dorpen bibliotheken noodzakelijk zijn en waar niet.
„Maar als uit de visie blijkt dat de bibliotheek in Vogelwaarde noodzakelijk is, hebben we geen geld. Daarom blijft mijn motie overeind staan“, reageerde Hageman.
Met uitzondering van A. Roctus (Algemeen Belang) tekende zich geen meerderheid af voor de motie van Hageman.
Hageman had dat in de smiezen. Hij was daarom bereid zijn motie in te trekken als de raad hem zou toezeggen de bibliotheek in Vogelwaarde de eerste prioriteit te geven als de behoefte uit de bibliotheekvisie blijkt. De meerderheid van de raad zegde dit toe.
Th. Blommaert (Progressief Hulst) zag de bui al hangen.
„Als uit de visie blijkt dat voor ieder dorp een eigen bibliotheek noodzakelijk is, gaan wij dus ieder dorp een bibliotheek geven. Dat is immers het gevolg van de toezegging. Daar hebben we natuurlijk geen geld voor. Die toezegging slaat daarom nergens op.“

Terug naar boven

Hoefijzerfabriek wacht op weg
Door Sheila van Doorsselaer
HULST -

Hoefijzerfabriek Kerckhaert in Vogelwaarde en de gemeente Hulst zijn het niet eens over de volgorde van zakendoen.
Punt van discussie is de aanleg van een ontsluitingsweg op het bedrijventerrein in Hulst waar Kerckhaert een nieuw distributie- en opslagcentrum wil bouwen.

Kerchaert gaat de fabriek in Vogelwaarde uitbreiden en moderniseren.
Een gedeelte van de bedrijfsactiviteiten (opslag en distributie) wordt overgeheveld naar een nieuw complex aan de Hogeweg op het gelijknamige bedrijventerrein in Hulst. Kerckhaert heeft wel een optie op het perceel (1,8 hectare), maar heeft de grond nog niet officieel gekocht.
Woordvoerder A. Compiet zegt dat Kerckhaert wacht met het zetten van de beslissende handtekening tot de gemeente de beloofde tweede ontsluitingsweg heeft aangelegd.
„Als we niet de zekerheid hebben dat die ontsluitingsweg er komt, gaan we dus niet bouwen.“
De gemeente Hulst vindt dit echter de verkeerde volgorde. „Eerst moet de grond verkocht zijn, daarna gaan we die ontsluitingsweg aanleggen“, zegt wethouder P. Weemaes.

Nalatigheid
Compiet verwijt Weemaes nalatigheid.
„Wij hadden nog dit jaar willen verhuizen naar Hulst, maar dat zit er nu niet in. Het zal wel eind januari worden. De wethouder had ons toegezegd dat alles opgelost zou worden.“ Weemaes wil Kerckhaert geen beperkingen opleggen om snel te beginnen met de bouw van het distributie- en opslagcentrum.
„Maar dan moet de procedure wel in de goede volgorde worden doorlopen. Eerst kopen, dan gaan wij aan die weg werken. De bouwvergunning moet nog worden aangevraagd door Kerckhaert. Ook moet de milieuvergunning nog worden afgegeven. Komt de aanvraag binnen, dan zal die met voorrang worden behandeld.“
Kerckhaert en Weemaes ontmoeten elkaar volgende week voor een gesprek.
Compiet hoopt dan op concrete toezeggingen.

Terug naar boven

Dorpsraad zet in op veilig verkeer
Door Sheila van Doorsselaer
Vrijdag 16 juli 2004 - VOGELWAARDE –

De grootste wens van de dorpsraad van Vogelwaarde is het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp. De 10.000 euro die de gemeente Hulst geeft om de leefbaarheid in het dorp te vergroten, wil de raad daar dan ook aan besteden.
Alle wijk- en dorpsraden in de gemeente Hulst krijgen hetzelfde bedrag, te besteden in hun eigen kern. Een wensenlijst moet aan het bedrag ten grondslag liggen. De dorpsraad van Vogelwaarde heeft de lijst af.
De dorpsraad wil het gehele bedrag spenderen aan verkeersveiligheid. Voor de bewoners van Vogelwaarde vormt het intensieve verkeer dat vaak met hoge snelheid door de Schoolstraat, Bossestraat en Rapenburg rijdt een belangrijke factor in de woonbeleving. Zij klagen al jaren over geluidsoverlast en trillingen. Daarnaast zijn ze bezorgd om de veiligheid van fietsers, voetgangers en automobilisten.

De dorpsraad heeft in totaal twaalf wensen op papier gezet voor de besteding van de 10.000 euro. Het gaat om het plaatsen van verkeersborden op diverse plaatsen, nieuwe belijning op het wegdek, meer wegversmallingen met voorrangsregeling, een hekwerk bij de kinderspeelplaats aan de Wilgenstraat en de reparatie van ongelijke rioolputten, mocht er nog geld over zijn.

Rapenburg
Rapenburg is, behalve het doortrekken van de wegmarkeringen, buiten het wensenlijstje van de dorpsraad gebleven. In verband met de verbouwing van Hoefijzerfabriek Kerckhaert zal de gemeente Rapenburg ter hoogte van de fabriek al aanpakken.
De dorpsraad is tevreden over de schenking van de gemeente, maar vindt dat Hulst zelf al veel eerder de gewenste verbeteringen had kunnen en moeten realiseren. Desondanks is het bedrag zeer welkom.
Wel rekent de dorpsraad erop dat de gemeente tijdig onderhoud pleegt aan onder andere de verkeersborden, de belijning en het hekwerk.

Terug naar boven

Veel kritiek op aanpak N61
Door Sheila van Doorsselaer
Donderdag 15 juli 2004 - VOGELWAARDE -

Bewoners van Vogelwaarde en Zaamslag(veer) hebben veel kritiek op de herinrichtingsplannen voor Rijksweg N61. De aanpassingen zouden verkeersproblemen niet wegnemen, maar slechts verplaatsen.
Ook vragen ze zich af of de verkeersveiligheid van met name fietsers met de herinrichting is gediend.
Rijkswaterstaat (RWS) is in het kader van verkeersproject De Ruit al jaren bezig met de herinrichting van de N61. Het wegvak van Zaamslagveer tot en met de rotonde bij Rapenburg Tol wordt volgend jaar aangepakt.

De plannen voor gaan uit van twee parallelwegen, aan weerszijden van de N61. Vanaf Zaamslagveer zijn de parallelwegen te bereiken via een chicane.
De noordelijke parallelweg wordt aangelegd van Zaamslagveer tot de Rotonde aan Rapenburg Tol. De Schoolstraat verliest de rechtstreekse aansluiting met de N61, maar wordt aangesloten op de parallelweg.
Aan de zuidelijke kant van de N61 zal vanaf Zaamslagveer tot aan de rotonde ook een parallelweg komen. Deze is enkel bestemd voor landbouwverkeer en fietsers. Sluipverkeer richting Axel zal worden ontmoedigd.

De veranderende verkeersstroom richting Axel is voor met name de bewoners van Zaamslag en Zaamslagveer een groot probleem.
Gisteravond werd in het dorpshuis van Vogelwaarde een inspraakavond gehouden. Deze bijeenkomst werd niet alleen door veel Vogelwaardenaren bezocht, maar ook door minstens zoveel inwoners van Zaamslag(veer). Het aan te pakken wegvak gaat immers over het grondgebied van zowel de gemeente Terneuzen als Hulst.
Door het afsluiten, of minder aantrekkelijk maken, van de huidige sluipwegen richting Axel, zal het verkeer na de herinrichting andere binnenwegen kiezen in plaats van netjes de N61 te blijven volgen en via de hoofdwegen de afslag te nemen. Sluiproutes via de Oude Zeedijk (Zaamslagveer) of de Axelse Straat (Zaamslag) liggen dan voor de hand.

„Nou hebben we net een mooie rondweg, maar zullen weggebruikers toch weer via het dorp komen rijden als ze naar Axel willen. Wat hebben we dan aan onze rondweg“, zei C. Houtzager, voorzitter van de Zaamslagse dorpsraad. „De wegen in ons buitengebeid zijn daarnaast helemaal niet berekend op zoveel meer verkeer.“
Namens de gemeente Hulst waren de wethouders B. Pauwels en E. de Deckere aanwezig. Pauwels zei de problemen van de dorpsraad Zaamslag niet te willen afschuiven, maar kon eenvoudigweg niet spreken over wegen op grondgebied van Terneuzen.

De Deckere vertrouwde de aanwezigen toe dat Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, wegbeheerder van de straten in het buitengebied, zeker maatregelen zal treffen om de nieuwe sluiproutes onaantrekkelijk te maken.
Ook de dorpsraad van Vogelwaarde heeft problemen met de voorgestelde herinrichting. „Nu zit de bottleneck bij de afslag Schoolstraat, maar die wordt nu alleen maar verschoven richting Zaamslagveer. Daar zullen nu opstoppingen ontstaan om de parallelwegen te bereiken“, zei voorzitter J. van den Branden.
Volgens projectleider van De Ruit namens RWS, D. Sjoerdsma, is de nieuwe opstoppingssituatie nog altijd veiliger dan de huidige stand van zaken.
Een ander heikel punt voor veel aanwezigen bleek de veiligheid van fietsers na de herinrichting. Zij zullen immers via de parallelwegen worden geleid, en op enkele stukken ook landbouwverkeer op hun weg vinden. Veel toehoorders vinden dit onverantwoord en willen dat de fietsers een gescheiden fietspad krijgen.
Dat zit er volgens Sjoerdsma niet in. Wanneer beide groepen weggebruikers rekening met elkaar houden, zal volgens hem de verkeersveiligheid er niet op achteruit gaan. De plannen voor de herinrichting liggen nog tot 22 juli ter inzage op het Hulster stadhuis en kunnen er zienswijzen worden ingediend.

Terug naar boven

3VO meet snelheid in dorpen
Door Frank van Cooten
Woensdag 14 juli 2004 - KLOOSTERZANDE –

Verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, afdeling Hontenisse, houdt vanaf deze week snelheidsmetingen op diverse plaatsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
De snelheid wordt gemeten in Kloosterzande, Zeedorp, Hengstdijk, Vogelwaarde, Kuitaart en de Hoefkensdijk.
„In deze dorpen wordt nog steeds te hard gereden. Bij iedere dorpsvergadering komt dit probleem weer terug“, zegt A. Compiet van 3VO.
„Daarom hebben we in samenspraak met de dorpsraden besloten de snelheidsmetingen te houden.“
De verkeersveiligheidsorganisatie stapt met de verkregen informatie naar de gemeente Hulst.

Terug naar boven

Rol jeugd opplusdag kleiner
Door Sheila van Doorsselaer
Zaterdag 3 juli 2004 - VOGELWAARDE –

De rol van de schooljeugd tijdens de opplusdag in Vogelwaarde wordt in de toekomst kleiner.
Hoewel deelname van de kinderen aan het project een positieve uitstraling heeft, kost het organiseren van specifieke werkzaamheden te veel tijd en menskracht.
In Vogelwaarde werd op 1 april de eerste opplusdag gehouden. Medewerkers van de gemeente, de dorpsraad, een aannemersbedrijf en leerlingen uit groep zeven en acht van De Schakel pakten in een dag tijd zoveel mogelijk zaken in het dorp aan.
Verkeersborden werden rechtgezet, schoongemaakt of vervangen, trottoirs hersteld, zwerfvuil opgeruimd en ook het groen werd onder handen genomen.
De eerste opplusdag in Vogelwaarde is nu geëvalueerd. Over het algemeen reageren alle betrokken partijen, met name de dorpsbewoners, zeer positief. De opplusdag werd als zinvol en prettig ervaren.
De gemeente acht de betrokkenheid van de dorpsjeugd bij de opplusdag van groot belang. Ondanks het feit dat het in goede banen leiden van de werkzaamheden voor de kinderen tijdens de opplusdag moeilijk is gebleken, wil de gemeente de jongeren er toch bij blijven betrekken. Zij het in afgeslankte vorm.
Ook moet de dag waarop in het dorp wordt geklust, goed worden gekozen.
De gemeente Hulst is zo tevreden over het verloop van de opplusdag dat ernaar wordt gestreefd voor de organisatie van opplusdagen een bedrag op te nemen in de gemeentebegroting.

Terug naar boven

Bijna miljoen voor fabriek Kerckhaert
Door Frank van Cooten
Woensdag 30 juni 2004 - HULST –

De gemeente Hulst investeert 828.000 euro in de herstructurering van hoefijzerfabriek Kerckhaert in Vogelwaarde. Dat is inclusief een subsidiebedrag van de provincie ter hoogte van twee ton.
De verouderde kantoren, een deel van de verouderde produktieruimten en twee oude woningen maken plaats voor nieuwbouw een stukje verder van Rapenburg af. Tussen Rapenburg en de nieuwbouw komt een openbaar parkeerterrein waardoor de parkeerproblemen aan Rapenburg worden opgelost.
De opslag en het distributiecentrum worden verplaatst naar bedrijventerrein Hogeweg in Hulst.
Kerckhaert wilde zijn bedrijf in eerste instantie op de huidige plek uitbreiden. Voor de bedrijfsuitbreiding kocht hij een lap grond van ruim 1,8 hectare tussen de Margaretsedijk en de Grafelijkheid. Zijn pogingen om in Vogelwaarde uit te breiden, liepen echter op niets uit.
Kerckhaert zat met voor hem waardeloze grond in zijn maag. De gemeente koopt de betreffende grond nu van Kerckaert voor 258.000 euro. De 1,8 hectare wordt ingericht als wandelbos.
De gemeente koopt tevens het terrein tussen Rapenburg en de nieuwbouw voor de inrichting als parkeerterrein. Deze transactie kost de gemeente twee ton. Het nieuwe parkeerterrein wordt tevens betrokken bij het veiliger maken van Rapenburg. Bewoners klagen over te hard rijdend verkeer over Rapenburg.
De grondverkoop aan Kerckhaert op Hogeweg levert de gemeente 180.000 euro minder op. De grondprijs is met vijf euro per vierkante meter verhoogd maar tijdens de onderhandelingen met Kerckhaert gold nog de oorspronkelijke grondprijs van 35 euro per vierkante meter. Daarnaast geldt een korting van vijf euro per vierkante meter bij een afname van een hectare of meer.
Kerckhaert koopt 1,8 hectare op bedrijventerrein Hogeweg.

Terug naar boven

Hava Naguila brengt kleurig spektakel
Door Edy de Witte
Dinsdag 29 juni 2004 - VOGELWAARDE –

Ruim 35 jaar brengt de volksdansgroep Hava Naguila uit Vogelwaarde folklore naar buiten.
Zaterdag presenteerde de groep zich bij het clubgebouw aan de Populierenstraat aan de eigen bevolking.
’s Middags traden kindergroepen voor het voetlicht. ’s Avonds was het de beurt aan de volwassenen. De jeugd van Reintje de Vos en de Papenmutsjes uit België en de Nederlandse inbreng van Verdago, de Grutmoole en Hava Naguila zorgden voor een kleurrijk spektakel.
Voorzitter Eddy Duerinck van Hava Naguila zag dit festijn tevens als een promotieactiviteit. „Enkele kinderen meldden zich aan om een paar repetities bij te wonen. Momenteel hebben we een jeugdgroep van dertien kinderen van 4 tot 12 jaar. Zo komt de aanwas lekker op gang“, aldus Duerinck.
De gala-voorstelling 's avonds werd goed bezocht. Naast de tiener- en demonstratiegroep van Hava Naguila gaf de bevriende groep Bel Pratel uit het Franse Beaupreau acte de présence.

Terug naar boven

Fleurige folklore en vrolijke muziek
door Jeanette Vergouwen
HULST -

Een bonte stoet trok gisteren door de historische binnenstad van Hulst. Na de ontvangst op het stadhuis gingen vier dansgroepen, een muziekgezelschap en vendelzwaaiers op pad.
De binnenstad van Hulst zag er weer kleurrijk uit. Tussen het publiek stonden nogal wat mensen met een oranje t-shirt of een koddig oranje hoofddeksel om de prestaties van de voetballers in Portugal te onderstrepen. Na de optocht, die eindigde op de Grote Markt, werd een strak schema afgewerkt. De groepen traden telkens op een andere locatie op en zo konden omstanders genieten van traditionele dansen uit Europa en Nederland op de Vismarkt, bij de hoofdingang van de basiliek aan de Steenstraat en bij de zij-ingang aan het Cornelis de Vosplein. „Het is elk jaar moeilijker om groepen uit andere landen naar Zeeuws-Vlaanderen te krijgen“, vertelt organisator Marc Heijens. „Financieel moet het te behappen zijn en na zoveel jaar hebben alle groepen uit de nabije landen al eens een optreden verzorgd. Met Hava Naguila treden we elk jaar op tijdens de Paasfeesten in Leuven en daar leren we vele groepen kennen. “

„Het weer is prima, droog en niet te warm, sommige kostuums zijn erg warm en zwaar en die mensen wens je geen temperatuur van boven de dertig graden toe“, vertelt Heijens die blij is met de tomeloze inzet van de vrijwilligers van Hava Naguila uit Vogelwaarde die elke keer weer vele hand en spandiensten verrichten. Naast Hava Naguila was ook de Grutmoole uit Sas van Gent weer van de partij.

Terug naar boven

Brandweer redt kalf twee keer uit het water
Van onze verslaggeefster
Zaterdag 26 juni 2004 - VOGELWAARDE –

De brandweer van Vogelwaarde heeft in vier dagen tijd hetzelfde kalf twee keer uit hetzelfde water moeten redden.
Afgelopen zaterdagavond rukte het korps uit omdat het dier in het brede water bij de Campensedijk in Vogelwaarde terecht was gekomen. Eerst werd getracht het kalf met een brandweerslang om het achterwerk vanaf de kant omhoog te trekken. Omdat deze poging geen succes had, werd de rubberboot van de post Hulst erbij gehaald. Zo kon het kalf terug op het droge worden gezet en met zijn moeder worden herenigd.
Vier dagen later, op woensdag, kwam er een melding binnen dat hetzelfde kalf wéér te water was geraakt. De brandweerpost volgde dezelfde reddingsprocedure als voorheen en had het kalf snel weer aan de kant.

Terug naar boven

Uitleencentra in regio fuseren
Door René Hoonhorst
Zaterdag 26 juni 2004 - TERNEUZEN –

De Stichting Katholieke Openbare Bibliotheken Oost-Zeeuws-Vlaanderen hief zichzelf deze week als laatste regionale uitleenstichting op. En maakte daarmee de weg vrij voor de Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen.
Vanaf donderdag 1 juli vallen alle zestien Zeeuws-Vlaamse bibliotheekvestigingen ook juridisch onder die ene nieuwe paraplu. De klanten van de uitleencentra in Aardenburg, Axel, Biervliet, Breskens, Hoek, Hulst, Kloosterzande, Koewacht, Oostburg, Philippine, Sas van Gent, Sluis, Sluiskil, Terneuzen , Vogelwaarde en Zaamslag merken misschien niet direct dat de bibliotheken kosten besparen door efficiencyvoordelen. Maar na evaluatie van klantenonderzoeken onder bibliotheekgangers en mensen die nooit in een uitleencentrum komen, zal de bibliotheek meer nieuwe diensten aanbieden.
Op termijn zullen de Zeeuws-Vlamingen dus zeker merken dat de uitleencentra nog meer midden in de maatschappij komen te staan, verzekert fusieprojectleider en directeur van de Terneuzense bibliotheek J. Spenkelink. Hij is blij dat de drie gemeenten de fusie niet aangrijpen om te bezuinigen (alle 68 personeelsleden blijven in dienst), maar inzetten op verbreding en uitbreiding van het takenpakket.

Nieuw logo
De Zeeuws-Vlaamse bibliotheken presenteren zich vanaf eind volgende week onder een nieuw logo: een half cd/dvd-schijfje waarboven een openslaand boek is te zien. Het halve schijfje bestaat uit drie partjes: Terneuzen, Hulst en Sluis. De strakke ronde vorm symboliseert de eenheid en de dynamiek, die de uitleencentra nastreven.
Mooie woorden, mooie symbolen, maar nietszeggend als er geen invulling aan wordt gegeven, realiseert Spenkelink zich maar al te goed. De vijf poten van het takenpakket - educatie, informatie, recreatie, lokaal sociaal beleid en cultuur en ontmoeting- krijgen de komende jaren een duidelijker profiel. Vooral het lokaal sociaal beleid moet meer gezicht krijgen. Een hechtere samenwerking met de drie gemeenten, die mede gestalte kan krijgen door de aanstelling van een pr-functionaris, en allerlei instellingen moet de Zeeuws-Vlaamse bibliotheken tot de ‘vriendelijke octopus’ maken, die voormalig staatssecretaris Van der Ploeg voor ogen stond.
Voor Spenkelink kwam de opmerking van Van der Ploeg als geroepen. Hij heeft het beeld van bibliotheek als pure ‘uitleenfabriek’ altijd verafschuwd. „We moeten als bibliotheek nog meer verankeren in de samenleving. Dat we als een noodzakelijke voorziening worden gezien, blijkt wel uit de plannen voor brede scholen die overal de grond uitschieten. Als uitleencentrum moeten we ook in al die nieuwe voorzieningen zijn vertegenwoordigd. Niet met daadwerkelijke vestigingen, maar met de overdracht van kennis en het aanleveren van tijdelijke collecties die bij schoolopdrachten kunnen worden gebruikt.“

Doelstellingen
De Terneuzense directeur juicht de plannen voor vestiging van een natuur-, milieu- en educatiecentrum (NME-steunpunt) in zijn bibliotheek toe. „We moeten nog overleggen hoe het steunpunt bij het gebouw kan worden betrokken, maar de voorziening past prima in onze doelstellingen. Ik hoop dat de drie gemeenteraden dit najaar akkoord gaan met de uitvoering van de plannen.“

Terug naar boven

Schoolstraat in Vogelwaarde gaat toch dicht
Door Sheila van Doorsselaer
Vrijdag 18 juni 2004 - VOGELWAARDE –

De Schoolstraat, een van de twee zuidelijke ontsluitingswegen van Vogelwaarde, raakt de aansluiting op Rijksweg N61 kwijt.
De straat wordt na de herinrichting van de N61, volgend jaar, aangesloten op een aan te leggen parallelweg. De N61 kan dan via een omweg alsnog worden bereikt.
Rijkswaterstaat (RWS) is in het kader van verkeersproject De Ruit al jaren bezig met de herinrichting van de N61. Het wegvak van Zaamslagveer tot en met de rotonde bij Rapenburg Tol is volgend jaar aan de beurt.
RWS heeft nu toch besloten de Schoolstraat af te sluiten van de N61.
Jaren geleden, toen de conceptplannen voor het eerst werden gepresenteerd, kwam hier fikse kritiek op. RWS bond daarop wat in, maar heeft de plannen toch weer uit de kast gehaald, zij het in aangepaste vorm. Door het aansluiten van de Schoolstraat op een aan te leggen parallelweg, is voor een compromis gekozen.
De nieuwste plannen voor het wegvak tussen Zaamslagveer en Rapenburg Tol gaan uit van twee parallelwegen, aan weerszijden van de N61. Vanaf Zaamslagveer zijn de parallelwegen te bereiken via een chicane. Deze verkeersremmer ligt nu al in Zaamslagveer, maar wordt zo’n honderd meter opgeschoven richting Vogelwaarde.
De noordelijke parallelweg wordt aangelegd van Zaamslagveer tot de rotonde aan Rapenburg Tol. Het eerste gedeelte, tot de aansluiting met de Schoolstraat wordt met zes meter breder dan normaal. „Zo kan het openbaar vervoer moeiteloos gebruik maken van de parallelweg“, zegt D. Sjoerdsma, projectleider van De Ruit.

Omdat aan de noordzijde van de N61 enkele woningen vlak aan de weg liggen, wordt de N61 bij Stoppeldijkveer een twintigtal meters naar het zuiden verplaatst om plaats te maken voor de parallelweg. Hiervoor moet één woning, op de hoek van de Sasdijk, worden gesloopt. De noordelijke parallelweg krijgt vanaf de Schoolstraat tot de aansluiting met de rotonde een normale breedte.
Aan de zuidelijke kant van de N61 zal vanaf Zaamslagveer tot aan de rotonde ook een parallelweg komen. Deze is echter enkel bestemd voor landbouwverkeer en fietsers. Om sluipverkeer richting Axel tegen te gaan komen er aan beide beginpunten van de parallelweg landbouwsluizen.
Sjoerdsma weet nog niet wat de precieze uitvoering van de twee landbouwsluizen wordt. Of er wordt gekozen voor eenzelfde uitvoering als de gewraakte landbouwsluis aan de Hulsterseweg bij Axel, kon hij dan ook niet zeggen.

Het wegvak van Zaamslagveer tot Rapenburg Tol gaat over het grondgebied van zowel de gemeente Terneuzen als Hulst. De gemeente Hulst wil eerst nogmaals de mening van de inwoners van Vogelwaarde vernemen over de herinrichtingsplannen voordat wordt ingestemd met een artikel-19-procedure (een versnelde bestemmingsplanwijziging).
Op het grondgebied van Hulst is de herinrichting van de N60 helemaal afgerond als ook het wegvak vanaf Rapenburg Tol tot de Havendijk bij Terhole is aangepakt.

Deze laatste stap zal echter pas na 2007 worden genomen.

Terug naar boven

Frits de Rijk derde bij Best Man
Door Harold de Puysseleijr
Maandag 14 juni 2004 - TERNEUZEN –

Frits de Rijk uit Vogelwaarde is tijdens de landelijke finale van de wedstrijd installatietechniek Best Man op een verdienstelijke derde plaats geëindigd.
De scholier van scholengemeenschap De Rede uit Terneuzen streed in Nijmegen tegen twaalf andere regionale winnaars uit de vierde klas van het vmbo.
De Rijk won eerder in Bergen op Zoom de regionale kampioenschappen installatietechniek.
De ‘Best Man’-wedstrijd is uitgeschreven door het Regionaal Opleidingscentrum Installatietechniek. Het gaat er niet alleen om wie op de meest degelijke en snelle manier een aantal leidingen installeert, maar ook om veilig gebruik van het materiaal en de uitstraling van de installateur zelf.
De wedstrijd is mede bedoeld om het imago van het beroep van installatiemonteurs op te krikken. Dat is hard nodig omdat er een groot tekort aan installatiemonteurs is.

Terug naar boven

Sloop van deel De Schakel in Vogelwaarde
Door Frank van Cooten
Dinsdag 8 juni 2004 - VOGELWAARDE –

De bouw van de nieuwe basisschool De Schakel in Vogelwaarde begint in september.
De leerlingen van De Schakel en peuterspeelzaal Duimelot beginnen in het schooljaar 2005/2006 in het nieuwe gebouw. Voordat met de bouw kan worden begonnen, moet ter plaatse eerst een deel van de huidige gebouwen worden gesloopt. In dit deel zitten momenteel Duimelot, de bibliotheek en twee klaslokalen.
Als alles volgens planning verloopt, wordt dit deel in augustus gesloopt. De bibliotheek verhuist daarom eind juni naar de eerste verdieping van het dorpscentrum. De peuterspeelzaal verhuist in juli. De tijdelijke huisvesting van Duimelot is nog niet bekend. Daarover wordt momenteel nog overleg gepleegd. In verband met de sloop van twee klaslokalen worden bij het schoolgebouw noodlokalen geplaatst. Met het hele project is ruim twee miljoen euro gemoeid. Dit bedrag omvat onder meer de vervangende nieuwbouw, de sloopkosten en de tijdelijke huisvesting.
Na de sloop van het huidige schoolgebouw, voorzien in de zomer van 2005, komt het terrein ten oosten van de school vrij. Het is de bedoeling daar een speelvoorziening te realiseren.

Terug naar boven

Motie voor service Hulst redt het niet
Van onze verslaggeefster
Vrijdag 4 juni 2004 - HULST –

Hoewel de Hulster PvdA-fractie het eigenlijk ‘te gek voor woorden’ vond een motie in te dienen over de opslag van dranghekken in Vogelwaarde, deed de partij dat gisteravond toch.
De motie had namelijk de achterliggende betekenis de dienstbaarheid van de gemeente Hulst te vergroten. Volgens de PvdA is de service sinds de herindeling achteruit gehold. De fractie wil dat er in de gemeentewerkplaats in Vogelwaarde onder andere dranghekken, vlaggenmasten en afvalbakken worden geplaatst. Nu kunnen deze materialen enkel afgehaald worden bij de stadsschuur in Hulst. De PvdA zou, ten behoeve van de dienstbaarheid, graag zien dat in Vogelwaarde een tweede uitleenpunt komt. Wethouder E. de Deckere ziet dit niet zitten. „Want voor het uitlenen van ‘dranghekkes’ in Vogelwaarde moeten we dan weer extra personeel aanstellen. Daarnaast is het nu al moeilijk het overzicht te houden. Veel vlaggenmasten en dranghekken worden geleend, maar komen niet terug.“
De motie van de PvdA werd verworpen.

Terug naar boven

Pabo de sterkste op beachtoernooi Vogelwaarde
Door Gino Van den Broecke
Dinsdag 1 juni 2004 - VOGELWAARDE –

Honderdzeventig kubieke meter zand had de organisatie neergelegd op de parking van voetbalvereniging Vogelwaarde.
Daar vond zondagmiddag de achtste editie van het Beachvoetvolleybaltoernooi Vogelwaarde plaats. De aanhoudende regen deerde het team van Pabo tijdens het toernooi het minste. Jeroen Claessens en Robin McTaggart gingen als overwinnaars naar huis.
De omgeving oogde zomers. Een tot strand omgetoverde parkeerplaats met daarop terrasjes, springkussens, een grote feesttent, een hamburgerkraam, er werd geschminkt voor de kleintjes en Clown Wallie zorgde voor balloncreaties en animatie. Op de vier velden werkten de veertig teams hun wedstrijden af. De enige factor die niet wilde meewerken was het weer. Een dag eerder was het tijdens de drukbezochte beachparty nog heerlijk weer en kwam het zomergevoel bij iedereen al naar boven. Minder dan vierentwintig uur later stonden de tweetallen blootsvoets of met voetbalschoenen in het door de regen zware zand.
In acht poules van vijf werd er vanaf 12.00 uur gebeachvoetvolleybald. Alle partijen werden op tijd gespeeld en duurden twaalfenhalve minuut. Claessens en McTaggart bleken tijdens hun wedstrijden goed baas over de bal en over de nodige techniek te beschikken op het goed vastliggende zand. De twee jeugdige spelers van HVV'24 wonnen alle poulewedstrijden en lieten ook in de andere wedstrijden hun tegenstanders volledig kansloos. In de halve finale versloegen ze IJsland. Joep Frusch en Jurgen Naeye werden met 25-16 aan de kant geschoven. In de andere halve finale versloeg Net Niet (Wim de Laere en Sander de Koeijer) uit Vogelwaarde de formatie Duo (Ruben van Eetveldt en Jurgen Ras) uit Clinge overtuigd met 30-19. De strijd om de derde plaats werd gewonnen door Duo. In een leuke wedstrijd versloegen ze IJsland met 21-16.
Het toernooi kende met Pabo dus een nieuwe winnaar. Het winnende team van vorig jaar, De Kruikezeikers, werd in de achtste finales uitgeschakeld. Ralph Zegers speelde dit keer niet met Esad Osmanovski, maar met Mevlud Eryuruk.
Zij bleken echter niet opgewassen tegen De Polderjongens. Henk Michels en Johnny de Kort wonnen ook tot hun eigen verbazing met 19-16. De laatste vier partijen werden afgewerkt onder een droge hemel. De regen had er klaarblijkelijk genoeg van en gunde de laatste acht spelers enkele droge partijen. Net Niet redde het zoals hun naam al aangaf net niet. In de finale bleek Pabo eenvoudigweg te sterk (15-9 en 15-10). Claessens werd bovendien uitgeroepen tot speler van het toernooi. Voor de eerste keer deden twee dames mee in Vogelwaarde. Thea de Blaaij en Mandy Kloonen kregen als dank een herinnering van de organisatie.

Terug naar boven

Hulst: geen geld voor Olmenstraat
Door Sheila van Doorsselaer
Vrijdag 28 mei 2004 - VOGELWAARDE -

De herinrichting van het laatste gedeelte van de Olmenstraat in Vogelwaarde is onzeker. De Hulster wethouder E. de Deckere betwijfelt of er op korte termijn geld vrijkomt voor de herinrichting.
De reconstructie van de Olmenstraat staat al jaren op de rol.
De gemeente Hulst en woningbouwvereniging RZVW werken samen om een kwaliteitsverbetering van zowel de woningen als van de woonomgeving te realiseren.
De woningbouwvereniging pakte de woningen aan en liet er zelfs een paar slopen om ze plaats te laten maken voor (half)vrijstaande woningen.
Hulst zou de herinrichting van de straat voor rekening nemen. De snelheid moet uit het verkeer en er zouden verhoogde kruisingen moeten komen. In de Olmenstraat is tot nu toe slechts een kruising aangepakt.
De Deckere: „Het eerste gedeelte van de straat is aangepakt, het tweede moet nog, maar het kost enorm veel geld. Wanneer het tweede gedeelte van de straat wordt heringericht, kan ik echt niet zeggen, áls het er al van komt. We hebben een ’potje’ om dergelijke zaken van te bekostigen maar het zou kunnen dat er voor de Olmenstraat niet voldoende budget is.“
Ambtenaren werken desondanks aan tekeningen voor het gebied. Deze zullen worden voorgelegd aan de dorpsraad.

Terug naar boven

Jeugdkoor Babbeliekes viert zilveren feest
door Gino Van den Broecke
Donderdag 27 mei 2004 - VOGELWAARDE –

Jeugdkoor De Babbeliekes uit Vogelwaarde viert dit jaar het 25-jarig jubileum.

Het jubilerende jeugdkoor is geen expliciet kerkkoor. Op het repertoire staan ook Abbanummers, musicals en het nummer van Idols.
(Foto Wim Kooyman)

Het koor zal dit heuglijke feit muzikaal luister bij zetten met een reünie en concertavond op zaterdag 5 juni vanaf 19.00 uur in de kerk van Stoppeldijk.
Vanaf 1979 zingt het koor in communie- en vormselvieringen, treedt het op in bejaardenhuizen en doet het jaarlijks mee tijdens de Kerstzangavonden in Vogelwaarde.
Jos en Yvonne Neve zijn de drijvende krachten achter het jubilerende koor. „Onze liefde voor de muziek en het zingen in het bijzonder is na al die tijd nog steeds de drijfveer om ermee door te gaan. We willen onze liefde voor de muziek graag op een leuke manier overbrengen en doorgeven aan de kinderen“, zegt Yvonne.

Abba
Het jeugdkoor is geen expliciet kerkkoor. „Ons repertoire bestaat uit veel meer dan alleen de kerkliederen. We zingen bijvoorbeeld ook nummers van Abba, zingen musicals en nu zijn we bezig met het nummer van Idols. We zingen wel veel liederen van bijvoorbeeld Elly en Rikkert. De nummers moeten wel iets brengen qua tekst of boodschap, dat uiteraard wel.“
Eenmaal per week komen de jonge zangers en zangeressen bij elkaar om te repeteren. Jos Neve zorgt dan voor de muzikale begeleiding op accordeon of keyboard. Op dit moment zijn er twee jongens die zingen in het koor en de rest zijn meisjes in de leeftijd van acht tot zeventien jaar. „Iedereen die wil zingen, is bij ons van harte welkom. Ook als ze er qua talent niet uitspringen. We zullen nooit tegen iemand zeggen, dat hij of zij niet goed is. We delen allemaal dezelfde passie en dat is muziek maken, dus dat zullen we altijd gezamenlijk doen.“
Het begeleiden van de jongeren en het vooral op een goede manier willen doen, kost het echtpaar enorm veel tijd en energie. „Maar dat hebben we er graag voor over, want elke week weer komen ze massaal naar de repetities en blaken ze van enthousiasme. Dat geeft ons dan ook weer kracht om er mee verder te gaan en dat maakt het leuk.“

Schakeltjes
In de jaren dat het koor bij elkaar is, zijn al vele opmerkelijke dingen gedaan. Zo namen ze in 1990 onder de naam De Schakeltjes deel aan het Korenfestival van Kinderen voor Kinderen in Zeeland. Ze legden toen beslag op de tweede plek en besloten om een musical te gaan instuderen. Een jaar later werd deze onder de naam ‘Abbacadabra’ ten uitvoer gebracht. In 1994 volgde de kerstmusical ‘Een herberg is geen plaats voor Hem’ en in 1999 bij het twintigjarig bestaan ‘Spoken op Griezelsteyn’. In november is het de bedoeling om met de 34 bestaande leden de musical ‘Wow’ op te voeren.
Op 5 juni wordt dus een reünie gehouden in de kerk van Stoppeldijk. Alle oud-leden zijn daarvoor uitgenodigd. „We verwachten rond de honderd leden en willen die avond een zo groot mogelijk koor bij elkaar krijgen om de mis van 19.00 uur te verzorgen. Het kan zijn dat we nog enkele oude leden zijn vergeten, maar iedereen is van harte welkom om te komen en een nootje mee te zingen. “ Na de mis, die wordt voorgegaan door pastoor Frans de Koning, zal er nog een klein concert volgen van oude en nieuwe liederen en een receptie.

Jubileum
„We hopen op veel belangstelling, want de kinderen hebben hard geoefend om er iets moois van te maken. En Jos en ik? Wij zullen er zeker nog een tijdje mee doorgaan. We gaan voor het jubileum van dertig jaar in ieder geval“, besluit Neve.

Terug naar boven

Tot in de hemel...
Door Frank van Cooten
Zaterdag 24 april 2004 - VOGELWAARDE –

In Vogelwaarde lijken de bomen tot in de hemel te groeien.

De olijfboom wordt naar de patio getakeld.
(Foto Camilie Schelstraete)

Zeker in de Elzenstraat waar een kraan nodig was om een honderd jaar oude olijfboom in de tuin van raadslid Arie Sponselee te plaatsen. Sponselee is bezig zijn patio een zuidelijk sfeertje te geven. En wat past daar beter bij dan een olijfboom. Maar dan wel eentje van al respectabele leeftijd.
Nu is honderd jaar nog betrekkelijk jong voor een olijfboom. Vierhonderd jaar is geen uitzondering voor deze boomsoort.
Via via kwam Arie Sponselee terecht bij Eric de Schepper, handelaar in exotische bomen, in Koewacht.
Daar stond de boom waar Arie Sponselee al zo lang naar had gezocht. Maar ja, hoe krijg je de olijfboom in de patio. Met een kraan dus.
Voordat het zo ver was, groeven Arie en zijn broer een gat in de grond. Die was in de ogen van Frans Dieleman, boomexpert van Dethon Groen, niet diep genoeg. Nog vele kruiwagens Zeeuwse klei moesten worden afgegraven om het gat geschikt te maken voor de olijfboom.
Inmiddels was de kraan van Eyke Hoogendoorn Terneuzen al gearriveerd in de Elzenstraat.
Na de nodige voorbereidende werkzaamheden werd de olijfboom over de woning van Arie Sponselee heen in de patio geplaatst.
„Je moet er wel wat voor doen, maar het resultaat mag er zijn“, zei Sponselee tevreden. „Het is een prachtige boom.“

Terug naar boven

RZVW pakt woningvoorraad grondig aan
Door Conny van Gremberghe
Woensdag 21 april 2004 - AXEL –

De Regionale Zeeuws- Vlaamse Woningbouwvereniging (RZVW) gaat de komende twee jaar vele tientallen huurwoningen in heel Zeeuws- Vlaanderen grondig renoveren. Voor de operatie heeft de corporatie zo’n veertig miljoen euro uitgetrokken.
Binnenkort beginnen medewerkers van het aannemingsbedrijf Leenhouts uit Sluis met de renovatie van een twintigtal Vlako-woningen ( huizen in een uniforme stijl die eind jaren ’60, begin ’70 werden gebouwd door de Vlaamse Aannemerskombinatie) in de Eilandstraat in Philippine. Ook zijn dit jaar soortgelijke projecten gepland in Heikant (22 woningen), Sint-Jansteen (20), Sluiskil (18), Hoek (35) en Vogelwaarde (20).
De grootste renovatieslag maakt de corporatie echter in Axel, waar in de wijk rond centrum De Boemerang, 187 woningen van een nieuwe voor- en achtergevel worden voorzien.
„Het plaatsen van nieuwe gevels is standaard in deze operatie. Die ingreep leidt niet tot huuraanpassingen. Dat is wel het geval als huurders - naast de nieuwe gevel - ook aanpassingen in de woningen willen laten uitvoeren. Die mogelijkheid bestaat, maar door dit soort werkzaamheden gaat wel de huurprijs van de panden omhoog“, legt directeur C. Reinhoudt van de RZVW uit.
Enkele jaren geleden had de corporatie het beleid om de complete woningvoorraad op te knappen met de opgespaarde reserves van de vereniging al in de steigers staan.
Door allerhande procedurele beslommeringen duurde het vrij lang voor RZVW met de eigenlijke renovatiewerken kon beginnen.
In Westdorpe werden de eerste woningen aangepakt. Kort daarna gevolgd door de huurhuizen in de kern Vogelwaarde.
Reinhoudt: „Daar zijn we nu ver klaar. De buurt rond de Olmenstraat ziet er nu een stuk beter uit. Momenteel zijn we bezig met de bouw van drie koopwoningen (twee onder een kap en een vrijstaand) aan de Olmenstraat. Die wilden we daar bouwen op de plek waar eerst een rij huurwoningen stond. Dat was een hele rij dezelfde huizen. Dat lange front is nu volledig doorbroken en ik weet zeker dat met die nieuwe huizen erbij het leef-en woonklimaat ter plekke er stukken op vooruitgaat.“
De koopwoningen zullen een kleine twee ton moeten opbrengen.
Medio 2005 hoopt de corporatie de resterende Vlako-woningen in Vogelwaarde te kunnen renovaren. Daarna volgen een twintigtal woningen in Hengstdijk en nog eens 76 in Kloosterzande. Ook voor de kern Graauw is een renovatieopzet gemaakt, maar de kans is groot dat daar een deel van de Vlako-woningen gesloopt wordt, waarna er net als in Vogelwaarde nieuwe woningen op de vrijgekomen plaats worden gebouwd.

Terug naar boven

La Salette in Vogelwaarde in het nieuw
Door René Hoonhorst
Zaterdag 17 april 2004 - VOGELWAARDE –

Bewoonster Annemarie Sikkelerus en luitenant-kolonel Ine Voorham, topvrouw van het Leger des Heils, openden gistermiddag gezamenlijk de nieuwbouwvleugel van Hoeve La Salette.

Bewoonster Annemarie Sikkelerus en luitenant-kolonel Ine Voorham openen de nieuwbouw.
(Foto: Wim Kooyman)

Het opvangcentrum in Vogelwaarde is door het Leger des Heils omgevormd tot een modern, goed geoutilleerd onderkomen voor mensen die tijdelijk of permanent dak- en thuisloos zijn. Het centrum heeft plaats voor 42 vaste en tijdelijke bewoners en kent daarnaast twaalf plaatsen voor beschermd wonen en een 24-uurs-opvang. De nieuwe vleugel is sinds eind vorig jaar open, maar werd gisteren officieel in gebruik genomen.
Behalve landelijk topvrouw Voorham was de directie van Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West Nederland naar Vogelwaarde gekomen. Niet alleen om het nieuwe gebouw officieel in gebruik te nemen, maar ook om afscheid te nemen van majoor H. Kooijman, de ‘pionier’ - zoals directeur H. de Heer hem noemde - die de intrede van de welzijnspoot van het Leger des Heils in de regio vanaf eind jaren negentig heeft voorbereid en begeleid.
Kooijman was regiomanager Zeeland-zuid en was als coördinator op La Salette de ‘grote roerganger op de hoeve’. De majoor, wiens gezondheid de laatste jaren wat brozer werd, blijft wel in Zeeuws-Vlaanderen; hij gaat een aantal pastorale taken in het kerkgenootschap van het Leger des Heils bekleden. De majoor en zijn vrouw werden door bewoners, personeel en legerleiding bedacht met vele goede wensen en cadeaus.
C. Verstraeten, tot voor kort teamleider van de dag- en nachtopvang in Terneuzen, is aangesteld als plaatsvervanger van Kooijman. Zij zal voorlopig de leiding van het opvangcentrum op zich nemen.
De vele genodigden kregen gisteren een rondleiding door de nieuwe vleugel van La Salette. De vleugel is uiteindelijk op de plaats van het vroegere woonhuis en de wasgelegenheid komen te staan. De plaats aan de westkant van het hoofdgebouw, waar het leger in eerste instantie de uitbreiding had gedacht, bleek de bestemming agrarisch gebied te hebben.
De eigenlijke hoeve, de karakteristieke boerderij met het rieten dak aan het Rapenburg, wordt nog slechts als recreatie- en ontspanningsruimte gebruikt. Het gebouw blijkt in slechtere staat als eerder gedacht. een gedegen inventarisatie en onderhandelingen met de gemeente moeten in de toekomst bepalen of het monumentale pand kan blijven staan.
De opknap- en uitbreidingskosten van anderhalf miljoen euro voor het nieuwe opvangcentrum zijn in elk geval goed besteed, vindt bewoner Hans Reijnhoudt. Hij woont al 21 jaar in La Salette. „Sinds het Leger des Heils de zaak heeft overgenomen is het hier sterk vooruitgegaan. We hebben nog nooit zo rustig gewoond.“

Terug naar boven

Vogelwaarde krijgt nieuwe school
Door Sheila van Doorsselaer
Vrijdag 16 april 2004 - VOGELWAARDE –

De tweehonderd leerlingen van De Schakel in Vogelwaarde kunnen vanaf volgend jaar les volgen in de nieuw te bouwen basisschool. De gemeente Huls streeft ernaar in september te beginnen met de nieuwbouw die ruim twee miljoen euro kost.
De nieuwe, grotere school komt gedeeltelijk op dezelfde locatie. Voor de nieuwbouw kan beginnen, moet er eerst een deel van de huidige gebouwen worden gesloopt. Hierin zijn peuterspeelzaal Duimelot, de bibliotheek en twee klaslokalen gevestigd. Volgens de planning worden de lokalen in juli gesloopt.
De bibliotheek verhuist daarom in juni naar de eerste verdieping van het dorpshuis. Ook Duimelot moet verhuizen, maar een tijdelijke locatie is nog niet bekend. Omdat ook twee klaslokalen tegen de vlakte gaan, worden bij de school noodlokalen geplaatst. Het hele project kost ruim twee miljoen euro.
Na de sloop van het hele schoolgebouw, in het najaar van 2005, komt het terrein ten oosten van de school vrij. Hier wordt wellicht een multifunctionele speelvoorziening aangelegd. Tijdens de vergadering van de dorpsraad op dinsdagavond 27 aprilwordt een presentatie over de nieuwe school gegeven. De vergadering begint om 20 uur en wordt gehouden in het dorpshuis.

Terug naar boven

Ambulances nu bij brandweerkazerne
Door Conny van Gremberghe
Donderdag 15 april 2004 - VOGELWAARDE –

Medewerkers van de Zeeuws-Vlaamse ambulancedienst kunnen in het vervolg gebruik maken van de brandweerkazerne in Vogelwaarde.
Het brandweerkorps heeft de kazerne, de kantine en de sanitaire voorzieningen beschikbaar gesteld aan de ambulancedienst. Met ingang van volgende week zullen de gele ambulancewagens dan ook niet meer posten bij de rotonde Rapenburg-Tol.
Iedereen heeft ze wel eens zien staan bij de rotonde. De ambulances, ogenschijnlijk doelloos wachtend in het polderland. Normaal zijn de ambulances gestationeerd op de posten in Hulst, Terneuzen en Oostburg, maar op momenten dat er vrij veel vervoersaanbod was werden de vrij beschikbare ambulances dan geplaatst op tactisch gekozen plaatsen vanwaaruit ze -in geval van inzet- een korte aanrijtijd konden garanderen.
Voor het personeel van de dienst was het wachten aan de wegkant in de polder vaak geen pretje. Zo ontbraken sanitaire voorzieningen en moest de motor van de wagen constant staan draaien. In overleg met de brandweer van Vogelwaarde is besloten om de parate ambulance voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen in het vervolg in de kazerne op Rapenburg te posteren. Voor de aanrijtijden heeft deze verhuizing geen gevolgen.

Terug naar boven

De Vlaswiek winnaar schoolvoetbal
Door Edy de Witte
Donderdag 15 april 2004 - KLOOSTERZANDE –

Het meisjes voetbalteam van basisschool De Vlaswiek uit Koewacht verdedigt woensdag 12 mei op het veld van Noormannen in Westkapelle de eer van de regio Oost- Zeeuws -Vlaanderen en de Kanaalzone bij het Zeeuws kampioenschap.

De finale van het schoolvoetbaltoernooi meisjes ging tussen De Vlaswiek uit Koewacht en De Schakel uit Vogelwaarde.
(Foto Peter Nicolai)

Gisteren wonnen de meisjes van de Vlaswiek de regio finale op het veld van de voetbalvereniging Hontenisse in Kloosterzande. Van de jongens zeventallen die op het complex van Corn Boys in Sas van Gent binnen de lijnen kwamen plaatste Antonius uit Axel zich voor de finale die eveneens op 12 mei in Kloosterzande wordt gespeeld.
Het spelen met zeventallen op halve veldjes geeft ook kleine scholen de gelegenheid aan het jaarlijkse basisschoolvoetbal deel te nemen. Met een geweldige inzet en de nodige zweetdruppeltjes streden de teams om de hoogste eer.
De meisjes hadden vorige week in Kloosterzande en Vogelwaarde de kicks al aangetrokken voor voorronde wedstrijden. Uiteindelijk plaatsten de Vlaswiek, twee zeventallen van de Schakel uit Vogelwaarde en het team van Canisius uit Zuiddorpe zich voor de finale. De beslissing hierbij viel pas in de laatste wedstrijd. De Schakel 1 en de Vlaswiek stonden na twee partijen allebei met vier punten bovenaan de rangschikking.
De onderlinge en beslissende confrontatie werd door het team uit Koewacht vrij gemakkelijk met 3 - 0 gewonnen. Canisius eindigde als derde. De Schakel 2 legde beslag op de vierde plaats. De veertien deelnemende scholen in Sas van Gent waren ingedeeld in vier poules. Antonius, Ter Vliet (Terhole), de Werf (Philippine) en De Ark uit Hulst kwamen als groepswinnaars uit de bus.
De finale poule, die in een halve competitie werd afgewerkt, was ongekend spannend. Antonius en Ter Vliet gaven elkaar weinig toe. Na eerst een 2-2 gelijkspel tegen elkaar, eindigden ze ook allebei met 7 punten op de eerste plaats. Uiteindelijk trok Antonius met een beter doelsaldo van één goal aan het langste eind. De Werf behaalde de derde plaats. De jongens van de Ark eindigden in de finale poule als vierde.

Terug naar boven

Kerckhaert mag uitbreiden
Door Sheila van Doorsselaer
Woensdag 14 april 2004 - HULST –

De gemeente Hulst en de provincie zijn het eens geworden over de uitbreiding en gedeeltelijke bedrijfsverplaatsing van hoefijzerfabriek Kerckhaert in Vogelwaarde. Hulst en de provincie trekken gezamenlijk een miljoen euro uit om twintig extra arbeidsplaatsen, een uitvloeisel van de bedrijfsverplaatsing, en de herinrichting van Rapenburg in Vogelwaarde mogelijk te maken.
Hoefijzerfabriek Kerckhaert is de grootste hoefijzerproducent ter wereld en is sinds 1916 gevestigd op Rapenburg in Vogelwaarde. Het bedrijf breidde stapsgewijs uit, waarbij steeds nieuwe hallen aan de bestaande panden werden gebouwd. Kerckhaert streeft sinds ruim vijf jaar naar nieuwe uitbreiding.
Aanvankelijk waren deze uitbreidingsplannen voorzien op een reeds door Kerckhaert aangekocht landbouwperceel, direct grenzend aan de fabriek. Procedures om tot een dergelijke uitbreiding van de hoefijzerfabriek in Vogelwaarde te komen, liepen uiteindelijk op niets uit. Hetzelfde gold voor een algehele bedrijfsverplaatsing. Hiervoor was korte tijd de Axelse Vlakte in Westdorpe in beeld.
Uiteindelijk presenteerde Kerckhaert een nieuw plan; aanpassing van het bedrijf in Vogelwaarde en een nieuw te bouwen distributiecentrum op bedrijventerrein Hogeweg in Hulst. In Vogelwaarde worden de oudste gedeelten van de werkplaats en de huidige kantoorruimten gesloopt. Ook de twee omliggende woningen, in het verleden door het bedrijf aangekocht, gaan tegen de vlakte. Ter vervanging van de gesloopte werk- en kantoorruimte komt vervangende nieuwbouw. De nieuwbouw wordt meer achter op het perceel geplaatst waardoor er ruimte ontstaat voor de aanleg van zo’n twintig parkeerplaatsen.
De nieuwbouw voorziet in voldoende ruimte om te kunnen inspelen op de binnen het bedrijf toegenomen behoefte aan personeel voor verkoopondersteuning, personeelszaken en administratie.

Distributie
In Hulst gaat Kerckhaert op een perceel van bijna twee hectare een distributiecentrum realiseren. In dit centrum zullen de negenhonderd soorten hoefijzers die in Vogelwaarde worden geproduceerd, worden opgeslagen.
Kerckhaert heeft ook een fabriek in China waar met name aluminium hoefijzers worden geproduceerd. Ook deze hoefijzers, die bestemd zijn voor de Europese markt, worden in Hulst opgeslagen. Vanuit het centrum vindt vervolgens de distributie plaats. Tenslotte krijgt het centrum ook de functie van groothandel in en distributie van circa tweeduizend nevenproducten, die aan deze bedrijfstak zijn gelieerd.
De totale investeringen voor de locaties in Hulst en Vogelwaarde bedragen voor de hoefijzerfabriek zo’n zes miljoen euro. Hulst en de provincie dragen ieder bijna een half miljoen euro bij. De provincie verstrekt subsidie door bijdragen uit de fondsen voor stads- en dorpsvernieuwing en gebiedengeld.
De verwachtingen zijn dat de werkgelegenheid binnen twee jaar met twintig arbeidsplaatsen kan worden uitgebreid. Ondanks de penibele financiële situatie van Hulst is het college van burgemeester en wethouders bereid deze kosten te dragen. „Het is ons veel waard dit bedrijf binnen de gemeente te houden“, zegt burgemeester J.F. Mulder. „Het risico was namelijk zeer aanwezig dat Kerckhaert anders naar het buitenland was vertrokken, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien“ Momenteel werken er zo’n honderd werknemers bij en voor Kerckhaert.

Hulst doet nog wat extra’s voor de Vogelwaardenaren; de grond die Kerckhaert achter het bedrijf aankocht, koopt de gemeente terug en maakt er een wandelbos van. In eerste instantie was het de bedoeling er woningen te bouwen, maar die zullen nu ergens anders worden gerealiseerd. De provincie heeft de woningbouw toegezegd om als kostendrager te kunnen fungeren. Namens de hoefijzerfabriek meent A. Compiet dat Kerckhaert de eerstvolgende dertig jaar vooruit kan.
„We denken nog maar even niet aan de toekomst. Kerckhaert zelf is van mening dat er door de overeenkomst enkel winnaars zijn.
„De buurt in Vogelwaarde gaat erop vooruit, de fabriek heeft weer toekomst en de gemeente krijgt er werkgelegenheid bij.“

Terug naar boven

Exposities in bibliotheken
Van onze correspondente
Zaterdag 10 april 2004 - HULST –

In de bibliotheken van Hulst, Kloosterzande en Vogelwaarde zijn weer nieuwe collectie te bewonderen in de vitrinekasten.
In de bibliotheek Hulst is deze maand een fototentoonstelling te zien. Victoire van Putte-Fassaert. Het is een mini-expositie van zwart-wit foto’s met als thema: water. De exposante volgde een opleiding fotografie aan de Academie van Schone Kunsten in Sint Niklaas.
De vitrinekast in de bibliotheek Kloosterzande is ingericht met een gedeelte van de verzameling eierdopjes van mevrouw De Kort-Scheerders. Haar verzameling bestaat uit meer dan honderd exemplaren. De eierdopjes zijn gemaakt uit verschillende materialen. De collectie is in de loop der jaren bij elkaar gespaard.
De vitrinekast in de bibliotheek Vogelwaarde is tijdens de maand ingericht met kindersurprises van Kim en Sanne Hoefnagels. De exposities zijn tot eind april te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Terug naar boven

Sanitair op hoog niveau
Zaterdag 10 april 2004 -VOGELWAARDE -

Op dit kruispunt bij Vogelwaarde trof Rob van den Heuvel deze opmerkelijke en originele creatie aan.
FOTO NOG PLAATSEN
Een verkeersspiegel aan een lantaarnpaal, omgetoverd tot volledige wastafelcombinatie, compleet met bus scheerschuim en handdoek en overige benodigde attributen. Hij legde het tafereel met zijn fotocamera vast, stuurde ons de plaatjes toe en het varkentje was, inderdaad, gewassen.

Terug naar boven

Friet met knakworst bij jubileum
Door Marco Hamelink
Zaterdag 3 april 2004 - VOGELWAARDE -

Peuterspeelzaal Duimelot in Vogelwaarde bestond gisteren 25 jaar. Het jubileum werd gevierd in het dorpscentrum. De kinderen tussen twee en vier jaar werden vermaakt door clown Francesco di Creatore en ‘s middags was er friet met knakworst.

Clown Francesco di Creatore vermaakt de kinderen van Duimelot.
(Foto: Camile Schelstraete)

Op de peuterspeelzaal zitten momenteel 44 kinderen. Duimelot is vijf ochtenden en donderdagmiddag geopend. Deze laatste middag is onlangs toegevoegd omdat de wachtlijsten voor de peuterspeelzaal nog al lang waren.
„Die wachtlijst is met die extra middag zo goed als weggewerkt“, weet hoofdleidster Yvonne Neve.
Zij was in 1979 de oprichtster van de peuterspeelzaal die in de eerste jaren in het woonhuis van Hoeve La Salette was gevestigd. In 1986 verhuisde Duimelot naar de voormalige kleuterschool van Boschkapelle. Twee jaar later werd de huidige locatie in een lokaal van basisschool De Schakel betrokken. Per 1 juli verhuist de peuterspeelzaal. Nu waarschijnlijk naar de oude kleuterschool van Stoppeldijk. Ditmaal is de verhuizing echter tijdelijk.
Na de zomer begint de bouw van de brede school in Vogelwaarde. Ook voor Duimelot is daar een plaats voorzien. „Veel zal er dan niet veranderen. We zitten nu immers al bij de basisschool. Misschien dat we nog extra aandacht kunnen besteden aan kinderen die dat nodig hebben voordat ze naar het basisonderwijs gaan“, aldus Neve.

Terug naar boven

Vogelwaarde stroopt de mouwen op
Door Marco Hamelink
Vrijdag 2 april 2004 - VOGELWAARDE –

Het was gisteren een drukte van jewelste in Vogelwaarde. Tijdens de zogenoemde opplusdag werden allerhande karweitjes in het dorp aangepakt door medewerkers van de gemeente, de dorpsraad en de leerlingen uit groep 7 en 8 van basisschool De Schakel.

Scholieren maken een bushokje in Vogelwaarde schoon.
(Foto Wim Kooyman)

De gele busjes, vrachtwagentjes en auto’s van de gemeente Hulst kom je in het hele dorp tegen. Her en der zijn mannen bezig het dorp op te plussen. Tijdens een opplusdag is het de bedoeling een dorp in één dag zo veel mogelijk op te knappen. Verkeersborden worden rechtgezet, schoongemaakt of indien nodig vervangen, trottoirs worden hersteld en ook het groen wordt onder handen genomen.
Het was de eerste opplusdag in de gemeente Hulst. Initiator is wethouder E. de Deckere die het idee afkeek van de gemeente Sluis waar de opplusdagen al jaren een succes zijn. „Deze dag bewijst dat het ook anders kan. Niet alleen maar klagen als er iets niet in orde is, maar samen de handen uit de mouwen steken. Met z’n allen werken aan de leefbaarheid van een dorp“, aldus De Deckere.
Terwijl in de Bossestraat een deel van de asfaltering wordt vervangen en even verderop het kombord wordt opgeplust trekt de basisschool jeugd in kleine groepjes langs de groenstroken in het dorp. Ook het opruimen van zwerfvuil hoort immers bij het opplussen.
De tienjarige Ellen uit groep 7 van De Schakel ruimt met een aantal klasgenootje het vuil op en de Olmenstraat. „Er ligt best veel troep tussen de struiken“, zegt ze terwijl ze een stuk piepschuim onder een tak vandaan trekt. „Thuis mijn kamer opruimen doe ik niet graag, maar nu vind ik het niet erg om op te ruimen. We zijn met z’n allen bezig en dan valt er nog wel wat te lachen. Bovendien is het leuk als alles weer netjes wordt“, meent Ellen. „Ja, het moet hier natuurlijk geen varkensstal worden“, valt klasgenootje Ilse haar bij.
In de mgr. Dobbelaarstraat zijn de leerlingen van groep 8 bezig met het planten van bomen en struiken.
De twaalfjarige Steven heeft het goed naar zijn zin. „Het is leuk om met z’n allen te graven en bovendien is het belangrijk dat er veel groen in de straat is.“
De jonge opplusser verbaast zich over de hoeveelheid afval die ze uit het plantsoentje halen. „Op school hebben we het in de les gehad over de gevolgen van afval in het milieu. Ik zelf denk nu wel beter na voordat ik iets weggooi.“

Terug naar boven

Maagd Maria achter tralies
Door Sheila van Doorsselaer
Woensdag 31 maart 2004 - VOGELWAARDE –

De Maria van Vogelwaarde is terug van weggeweest. Ze staat weer te pronken in haar kapelletje aan de Zuidweg. Deze keer beschermd door tralies om vandalen te beletten haar wéér eens te molesteren.

De Maria van Vogelwaarde is in het verleden al vaak doelwit geweest van vandalen.
(Foto Wim Kooyman)

Eind vorig jaar was van het Mariabeeldje niet veel meer over dan het voetstuk. Voor de zoveelste keer was het beeldje stuk gemaakt, tot wanhoop van leden van de Gerulphus-parochie. Al veel vaker was het beeldje doelwit van vandalen.
Het echtpaar Lambert-Verrassel uit Vogelwaarde heeft zich het lot van Maria altijd aangetrokken en heeft besloten maatregelen te treffen.
Maria werd elke keer na een ‘aanslag’ weer opgeschilderd en gelijmd, maar dat bleek elke keer voor niets. Daarom is een traliewerk voor het kapelletje geschroefd om het grijpgrage handen moeilijker te maken.
Moeilijker, maar niet onmogelijk, zo bleek. In het carnavalsweekend hadden ze haar weer te pakken. Mevrouw Lambert snapt er niets meer van. „Wat is er nou zo leuk aan om het beeldje steeds kapot te maken? Deze keer hadden ze haar met een bermpaaltje bewerkt. Dat paste net door de tralies.“
Het echtpaar is zo langzamerhand wanhopig geworden. Lambert dacht dat tralies wel voldoende zouden zijn om Maria te beschermen. Nu denkt ze zelfs aan gepantserd glas. „Het is toch eigenlijk van de gekke dat we uiteindelijk dit soort maatregelen zouden moeten nemen.“

Terug naar boven

Kleinere clubs turnen zich in de kijker
Van onze sportmedewerker
Maandag 15 maart 2004 - SAS VAN GENT –

Tijdens het Zeeuws- Vlaams turnkampioenschap in Sas van Gent kregen de iets minder toonaangevende clubs uit de regio de gelegenheid zich in de kijker te turnen.
Van dit platvorm maakten verenigingen als Olympus Vogelwaarde, Zaamslag en HTGV Hulst gretig gebruik om op de voorgrond te treden. Uiteraard waren ook de bekende verenigingen THOR, EMM Terneuzen en Voorwaarts Axel present.
In totaal kwamen er 169 meisjes in actie. Zaamslag en HTGV waren de enige verenigingen die twee keer op de hoogste trede van het erepodium stonden. Daarnaast was er een eerste plaats voor Olympus, THOR en EMM. Opvallend waren de vele ereplaatsen die Olympus bemachtigde.

Terug naar boven

Disco Vogelwaarde impuls voor jeugd
Door Edy de Witte
Vrijdag 5 maart 2004 - VOGELWAARDE -

Het feestcomité Vogelwaarde gaat haar aandacht wat meer richten op de jeugd van tien tot en met vijftien jaar.
Vrijdag 19 maart wordt voor de kinderen uit deze leeftijdscategorie in zaal Ons Vermaak voor het eerst een jeugddisco gehouden.
Als deze activiteit aanslaat gaan de zeventien leden van het feestcomité nog andere ideeën uitwerken voor de genoemde doelgroep. ,, We laten de jeugd in ons dorp zeker niet aan hun lot over“, zegt voorzitter J. de Block van het feestcomité Vogelwaarde.
,,Met onder meer het invullen van Koninginnedag, sinterklaas, een vliegerfeest, Pasen en carnaval is er best al het nodige te doen. Kinderen van tien tot vijftien jaar vallen bij deze activiteiten eigenlijk min of meer tussen wal en schip. Het discofestijn afgelopen carnaval paste zonder meer in hun straatje. Tijdens dit leutfeest kregen we van heel wat jongeren het verzoek of we hier een vervolg aan konden geven. Wij zijn rond de tafel gaan zitten en hebben direct actie ondernomen. Als dit evenement aanslaat zetten we het in ieder geval nog zo'n vijf keer op de jaarlijkse activiteitenkalender. Verder gaan we met een darts - en tafeltennistoernooi ook een sportieve invulling aan jeugdvermaak geven.“
Bij de disco wordt geen alcohol geschonken. Het feestcomité zal met voldoende mensen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.
De Block: ,,De ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart bij ons afleveren. We houden controle bij de deur zodat de jongeren niet stiekem een paar uur over straat gaan zwerven. Bovendien moeten omwonenden geen overlast krijgen van de kinderen."
De jeugd van Vogelwaarde kan bij de disco uit haar dak gaan op muziek van disco Digitalica. De zaal gaat om 19.00 uur open. Het feestje duurt tot 22.00 uur.

Terug naar boven

Brandweerwagen kan veel goedkoper
Door Frank van Cooten
Woensdag 25 februari 2004 - HULST -

De fractie van Groot Hontenisse blijft zich sterk maken voor vervanging van de 25 jaar oude brandweerwagens in Kloosterzande en Vogelwaarde. De fractie legt zich niet neer bij de motivatie van B en W dat in de begroting geen geld is voor vervanging van de voertuigen.
In een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad stelt W. Broekhoven van Groot Hontenisse voor de afschrijvingstermijn van brandweerwagens te verlengen van vijf naar vijftien jaar. Hierdoor is de jaarlijkse structurele last op de begroting een stuk lager. Volgens Groot Hontenisse ontstaat door een langere afschrijvingstermijn wel ruimte in de begroting om de oude voertuigen te vervangen.
Broekhoven vindt de huidige afschrijvingstermijn van vijf jaar niet reëel.
Navraag bij enkele gemeenten in den lande en in de regio leert dat voor brandblusvoertuigen een afschrijvingstermijn wordt gehanteerd van vijftien jaar. De recent aangeschafte hoogwerker voor de brandweer Hulst wordt volgens Groot Hontenisse zelfs afgeschreven in 25 jaar. In de laatste raadsvergadering sprak Broekhoven al zijn verontwaardiging uit over de in zijn ogen absurde korte afschrijvingstermijn van vijf jaar. Vervanging van de brandweerauto’s in Kloosterzande en Vogelwaarde stond in de meerjarenbegroting 2002-2005 van de voormalige gemeente Hontenisse. Door de herindeling is deze meerjarenraming echter geschrapt. Volgens wethouder P. Weemaes (financiën) is dit jaar geen geld voor vervanging van de brandweerauto’s.
Ook de PvdA is bezorgd over de toestand van de brandweerauto’s in Kloosterzande en Vogelwaarde. Raadslid R. de Kort vindt de huidige situatie onverantwoord voor de brandweer en de veiligheid. Burgemeester J.F. Mulder zei in de raadsvergadering dat hij de vrijwilligers niet op pad stuurt, wanneer dat niet verantwoord is. Hij kondigde een onderzoek aan naar eventuele aanpassingen van beide wagens om ze op korte termijn adequaat in te zetten. Daarbij wordt gekeken wat verantwoord en onverantwoord is.
Daarnaast wordt het concept van het brandweerbeleidsplan binnenkort besproken in de vergadering van de raadscommissie algemeen bestuurlijke zaken.
Mulder vroeg zich in de raadsvergadering af of een nieuwe brandweerwagen momenteel de beste investering is. Dat gaat volgens hem immers ten koste van andere zaken, of de lasten gaan omhoog. Volgens Groot Hontenisse gaat de jaarlijkse structurele last bij een langere afschrijvingstermijn van vijftien jaar omlaag. Vandaar het initiatiefvoorstel.

Terug naar boven

Opknapbeurt parking trucks in Vogelwaarde
Door Frank van Cooten
Vrijdag 13 februari 2004 - VOGELWAARDE –

Na een discussie van jaren is het eindelijk zo ver. Het parkeerterrein voor vrachtwagens in Vogelwaarde wordt onder handen genomen. Dat gebeurt op 18 en 19 februari. De verharding wordt geëgaliseerd en de waterafvoer wordt verbeterd.
De werkzaamheden worden in opdracht van de firma Scheerders, de eigenaar van het terrein, uitgevoerd. De gemeente Hulst huurt het terrein van Scheerders. Het openbare parkeerterrein voor vrachtwagens ligt er al jaren slecht bij.
Al bijna zes jaar zijn de chauffeurs, die hun wagen op het parkeerterrein stallen, ontevreden over deze parking. Zo ligt het terrein zeer ongelijk met grote putten, die regelmatig vol met water staan.
De oude gemeente Hontenisse voerde regelmatig overleg met Scheerders over het opknappen van het openbare parkeerterrein. Hontenisse verkocht in 1986 een lap grond aan Scheerders voor uitbreiding van zijn bedrijf. In deze overeenkomst is afgesproken dat Scheerders een deel zou gebruiken als openbare parking voor vrachtwagens. Het terrein werd verhard en verlichting werd aangelegd.
Scheerders onderhoudt het terrein wel maar binnen de kortste keren ligt het terrein weer vol met putten.
Hontenisse had al een behoorlijk bedrag gestoken in de parking maar structurele oplossingen om de problemen voor eens en altijd de wereld uit te helpen waren nog altijd niet gevonden. De gemeente vindt het egaliseren van het terrein een taak van Scheerders. Hij is immers eigenaar van de grond.
Ook de nieuwe gemeente Hulst was de slechte staat van het parkeerterrein meer dan beu. Het college van burgemeester en wethouders constateerde opnieuw dat het onderhoud te wensen over laat. Wethouder E. de Deckere sprak met transportbedrijf Scheerders over oplossingen.
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van vorige week werden vragen gesteld over het parkeerterrein in Vogelwaarde. Gevraagd werd of het terrein eindelijk opgeknapt kan worden. Wethouder De Deckere moest toen nog het antwoord schuldig blijven, maar een paar dagen later wordt het probleem dus toch opgelost.
Tijdens de werkzaamheden op 18 en 19 februari kan het parkeerterrein in Vogelwaarde niet worden gebruikt.
Aan de chauffeurs wordt gevraagd de voertuigen vanaf woensdag 18 februari 08.00 tot donderdag 19 februari 17.00 uur elders te parkeren.

Terug naar boven

Uit voorgaande jaren
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008