Logo Dorpsraad Vogelwaarde
Home | Actueel | Achtergrond | in het Nieuws | Bedrijvigheid | Voor Inwoners
 
Voor Inwoners
Foto's
Veiligheidsmeldingen
Contact
Links
Uitgelicht
 

 

Veiligheidsmeldingen

Nuttige telefoonnummers i.v.m. gevaarlijke situaties of overlast

Helpt u mee Vogelwaarde en omgeving veilig en plezierig te houden?
Wacht niet op een ander, geef het door zodra u weet dat er iets mis is!

NOODGEVAL
Bij noodgevallen bel 112 en geef door wat het adres is en wat er aan de hand is.
De hulpdiensten Ambulance, Brandweer, Politie worden ingeschakeld.

POLITIE
Constateert u overlast waarbij hulp van de politie gewenst is (geen spoed),
bel dan met 0900-8844.
Of anoniem via Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.

Of doe de melding via WhatsApp nummer 06-5252 8336
Heel handig om ook meteen een foto mee te sturen bij constatering van zaken als
openbare dronkenschap, parkeren op de stoep, asociaal rijgedrag van groepen wielrenners,
mensen die de hond uitlaten zonder de poep op te ruimen, of auto's zonder geluidsdemper.

HOEVE LA SALETTE
Constateert u overlast door bewoners van Hoeve La Salette, meldt het direct
via 06-2374 7568 aan de begeleiding (dag & nacht).
Dit mag ook per SMS of WhatsApp nummer 06-23 74 75 68.
Eventueel kan een foto meegezonden worden.

VERNIELING OF DIEFSTAL
Constateert u een vernieling of diefstal, doe alstublieft aangifte.
Dit is belangrijk omdat alleen er op deze manier registratie plaats vindt.
Het kan helpen de dader(s) op te sporen of zaken te verbeteren zoals aangepaste verlichting, e.d.
Wanneer de dader niet bekend is kan het eenvoudig via de website politie.nl
het duurt ongeveer 10 minuten. Het verslag kan van pas komen bij uw verzekering.

DRUGS
Constateert u drugoverlast (gebruik of handel),
geef dan het adres of kenteken door met het tijdstip en
zo mogelijk de regelmaat aan het Meldpunt Drugsoverlast.
Dit kan anoniem via het gratis nummer 0800-022 5085.

STRAATSCHADE
Verzakkingen of losliggende stoeptegels, beschadigde verkeersborden,
omgewaaide bomen e.d. binnen het dorp graag z.s.m. melden aan de servicelijn
van de gemeente via tel. 0114-389210
of per email: servicemelding@gemeentehulst.nl (eventueel met foto).
Geef zo duidelijk mogelijk de locatie aan (straat-huisnummer-indicatie).
De gemeente zorgt meestal binnen enkele dagen voor herstel.

Een handig hulpmiddel hierbij is de 'app' 'BuitenBeter' voor de smartphone.
Deze app kan gratis geinstalleerd worden via de verschillende app-stores.
Zie ook de website: www.buitenbeter.nl

VERLICHTING
Defecte straatverlichting of beschadigde lichtmasten in het dorp of langs andere wegen in Zeeland graag z.s.m. doorgeven via de website: www.ovstoringzeeland.nl
Controleert u de verlichting liefst voor 23.00 uur.
Sommige lichtmasten zijn immers bedoeld om na 23.00 uur te worden uitgeschakeld.
Noteer het nummer van de lichtmast en de straatnaam eventueel ook
het huisnummer waar de mast in de buurt staat.
Reparatie volgt binnen enkele weken.

MILIEU
Milieuklachten, zoals stank, geluidsoverlast, vervuiling of vuilverbranding
kunt u melden tel. 0118-41 23 23 (dag & nacht).
Meldt dit liefst zodra de klacht zich voordoet zodat een controleur ter plaatse kan optreden.

STROOM
Stroom- en gasstoringen kunt u melden tel. 0800-9009 (dag & nacht)

HUISELIJK GEWELD
Bij (vermoedens van) huiselijk geweld kunt u dag & nacht
hulp krijgen via Veilig Thuis tel. 0800-2000.

SEKSUEEL MISBRUIK
Bent u slachtoffer van seksueel misbruik of wilt u een slachtoffer helpen,
belt u dan de Hulplijn Seksueel Misbruik tel. 0900-9999 001 tijdens kantooruren.

SLACHTOFFER HULP
Bent u slachtoffer of getuige van bijvoorbeeld een geweldsdelict, verkeersongeval,
inbraak of overval
en merkt u nadien dat u hulp kunt gebruiken, neem dan contact op met
Slachtofferhulp Nederland tel. 0900-0101.
Er is ook veel informatie beschikbaar op de website www.slachtofferhulp.nl

BUREN
Bij overlast door uw directe buren waar u onderling niet uit lijkt te komen,
kunt u hulp vragen bij Buurtbemiddeling Hulst - tel. 06-54311465

HUISVUIL
Voor vragen over de rolemmers voor de inzameling van huisvuil
kunt u bellen met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) tel. 0900-44 33 333Hartelijk dank voor uw bijdrage.