Logo Dorpsraad Vogelwaarde
Home | Actueel | Achtergrond | in het Nieuws | Bedrijvigheid | Voor Inwoners
 
Actueel
Dorpsraad
Persberichten
Activiteiten
Overig Nieuws
Memo's
 

 

Persberichten

De nieuwsbrief van September 2010 vind u hier

PERSBERICHT: 21.04.2010
Op 5 Juni 2010 organiseert 'Hoeve la Salette' afdeling van het Leger des Heils Zuidwest Nederland, locatie Vogelwaarde zijn jaarlijkse 'Hoevefeest'.

Als thema is dit jaar gekozen voor: 'Kracht door Geloof'.

Naast de gebruikelijke rommelmarkt, Leger des Heils-stands, een springkasteel, ponyritjes, oliebollenverkoop, kinderschmink en de tentoonstelling van antieke tractoren is er dit jaar live-muziek en een roofvogelshow.

Naast al deze evenementen is er dit jaar, in samenwerking met de Highlandgames Federatie Nederland & België, als grote publiekstrekker de 4e ronde van het "Open Nederlands Kampioenschap Highlandgames. Hierbij zullen atleten uit Nederland, België en Duitsland strijden om toernooiwinnaar te worden in hun race voor het 'Open Nederlands Kampioenschap'. De wedstrijd zal opgeluisterd worden door speaker WOUT ZIJLSTRA, meervoudig kampioen nationaal en internationaal in zowel highlandgames als in 'Sterkste Man' wedstrijden.

Naast de wedstrijden in het kader van de Highlandgames zal er door JARNO HAMS, 5-voudig winnaar 'Sterkste Man van Nederland' en meervoudig winnaar van internationale wedstrijden, een "Sterkste Man' demonstratie worden gegeven.

De toegang is volledig gratis en vindt plaats op de terreinen van Hoeve la Salette gelegen aan de Rapenburg 119 te Vogelwaarde.

http://www.highlandgamesfederatie.org/kalender.html

Persbericht - 07.09.2009
Kookadvies drinkwater opgeheven - Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Sinds vanochtend (maandag 7 september 2009) is bekend dat de kwaliteit van het drinkwater in Hulst en omgeving weer volledig betrouwbaar is. Laboratoriumonderzoek heeft dat deze ochtend rond 11.00 uur uitgewezen. Dit betekent dat inwoners het water weer direct uit de kraan kunnen drinken en niet meer hoeven te koken voor consumptie. Het kookadvies is daarmee opgeheven.
Naast de bekendmaking via de regionale media en de websites van de gemeente Hulst, Evides waterbedrijf en Delta, krijgen alle huishoudens in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zo spoedig mogelijk – als bevestiging – huis-aan-huis nog een groene kaart. Ook hierop staat aangegeven, dat het kookadvies niet langer van kracht is.

Het laten doorlopen van kranen alvorens men het water drinkt, is niet nodig. Alleen als men vandaag net van vakantie is teruggekomen, geldt het reguliere doorspoeladvies van eenmalig 2 minuten, zoals dat altijd geldt als men langere tijd – een tot enkele weken – de drinkwatervoorziening in huis niet heeft gebruikt.

Omdat het drinkwater nog steeds van de productielocatie Sint Jansteen wordt geleverd, kan het nog wel enigszins gekleurd zijn. Deze installatie zuivert geïnfiltreerd oppervlaktewater, waardoor het gezuiverde water een iets afwijkende kleur heeft. De kleur heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Wel kan - vanwege een iets hogere hardheid - sprake zijn van iets meer kalkaanslag op bijv. vaatwas. Dit is te ondervangen door tijdelijk extra afwasmiddel / een extra afwasblokje toe te voegen of de schakelaar van de (af)wasmachine tijdelijk bij te stellen.
Naar verwachting krijgt Hulst en omgeving binnen één tot enkele weken weer drinkwater geleverd vanuit productielocatie Ossendrecht. Dit water heeft de kleur en hardheid zoals men dat gewend is.

Aanleiding kookadvies
Vanaf maandagavond 31 augustus 2009 (23.00 uur) tot dinsdagmiddag 1 september 2009 was er sprake van storing in de drinkwaterlevering voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen, ten gevolge van een leidingbreuk. Op dinsdag 1 september 2009 werd de watervoorziening in het gebied weer hersteld. Evides had - vanwege de leidingbreuk op 1 september 2009 tot nader orde een kookadvies uitgegeven voor drinkwater in Oost-Zeeuws-Vlaanderen.
Op 4 september 2009 wees onderzoek uit dat er toen een Enterococbacterie in het drinkwater aanwezig was. Dit was een aanwijzing dat het drinkwater mogelijk besmet zou kunnen zijn met bacteriën die maag- en darmklachten zouden kunnen veroorzaken, zoals buikpijn of diarree.
Daarom bleef het eerder afgegeven kookadvies – waardoor bacteriën worden gedood – langer gelden. De onderzoeksresultaten van de afgelopen dagen tonen aan dat het water inmiddels weer schoon en bacteriologisch betrouwbaar is.

Voor nadere informatie of vragen kan men terecht bij de Klantenservice van Delta: tel. 0800-5150.

Persbericht - 04.09.2009
Kookadvies drinkwater blijft van kracht - Oost-Zeeuws-Vlaanderen

In de gemeente Hulst geldt sinds dinsdag 1 september 2009 een kookadvies voor het drinkwater, naar aanleiding van een breuk in de waterleiding. Dit kookadvies blijft tot nadere berichtgeving van kracht.

Laboratoriumonderzoek heeft ondertussen uitgewezen dat in het drinkwater – naar aanleiding van die breuk - een enterococcenbacterie is aangetroffen. De enteroc is een aanwijzing dat het drinkwater mogelijk besmet zou kunnen zijn met bacteriën die maag- en darmklachten zouden kunnen veroorzaken, zoals buikpijn of diarree. Om deze reden blijft het eerder afgegeven kookadvies langer gelden.
Inwoners dienen het water voor consumptie 3 minuten te koken. Hierdoor gaan eventuele bacteriën dood en kan het drinkwater zorgeloos geconsumeerd worden. Douchen en wassen blijft gewoon mogelijk.
Het kookadvies geldt tot nader berichtgeving. Deze berichtgeving wordt gedaan via Omroep Zeeland, de regionale kranten en de websites van de gemeente Hulst, Evides Waterbedrijf en Delta. Ter bevestiging zal dan ook een groene kaart huis-aan-huis worden verspreid in de gemeente Hulst.

Evides doet er alles aan om het drinkwater weer zo snel mogelijk biologisch betrouwbaar te krijgen. Het waterbedrijf volgt hierbij de reguliere overheidsprotocollen in overleg met de inspecteur van Volksgezondheid. Dagelijks worden – op meerdere meetmomenten – watermonsters genomen om de kwaliteit te beoordelen. Om het waternet sneller en met meer volume schoon te spoelen, start Evides vandaag met het uitvoeren van een spuiplan. Hierbij wordt op diverse locaties aan het uiteinde van het leidingnet drinkwater gespuid in sloten.
Naar verwachting zijn de resultaten van dit nieuwe laboratoriumonderzoek maandagochtend 7 september 2009 bekend. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld of het water inmiddels weer biologisch betrouwbaar is.

Aanleiding
Vanaf maandagavond 31 augustus 2009 (23.00 uur) tot dinsdagochtend 1 september was er sprake van een waterstoring in Hulst en omgeving. Op dinsdag 1 september 2009 is de lekkage verholpen en is de watervoorziening in Oost-Zeeuws-Vlaanderen weer hersteld.

Eventuele schadeclaims kunnen worden gezonden aan: DELTA, T.a.v. Afdeling Opdacht Support, Postbus 5048, 4330 KA Middelburg.

Voor nadere informatie of vragen kunt u terecht bij de Klantenservice van Delta: tel. 0800-5150.

Persbericht - 02.09.2009
Nieuwe straatnamen Hulst, Terhole & Vogelwaarde

De raadscommissie Ruimte buigt zich tijdens haar vergadering van dinsdag 8 september 2009 over een voorstel betreffende een drietal nieuwe straatnamen in de gemeente Hulst

Rondweg Hulst
Onder andere in situaties van calamiteiten is het belangrijk dat alle straten in onze gemeente een officiële naam hebben. Voor de provinciale weg (N290) die vanaf Kapellebrug tot aan de 2e rotonde bij Terhole loopt, is niet eerder een officiële naam vastgesteld. Het voornemen is om het gedeelte vanaf de bebouwde komgrens van Kapellebrug tot aan de rotonde ter hoogte van de Hontenissetraat de naam “Rondweg Hulst” te geven.

Rondweg Terhole
Bij het gedeelte vanaf die rotonde tot aan de 2e rotonde bij Terhole, werd bij de opening het straatnaambordje “Bgm. Vogelaarweg” geplaatst. Dit was een ludiek gebaar naar de burgemeester van de voormalige gemeente Hontenisse. Het beleid bij straatnaamgevingen is dat daarbij enkel namen van overleden personen kunnen worden gebruikt. De ludiek toegekende naam kan derhalve niet worden geformaliseerd. Voorgesteld wordt nu om het gedeelte van de N290 gelegen tussen de beide rotonden te Terhole de naam “Rondweg Terhole” te geven.

Meulepad
Op Vogelwaarde is er een wijzigingsvoorstel voor wat betreft het Kerkhofpad. Voorgesteld wordt om voor het gedeelte van het Kerkhofpad gelegen tussen de Bossestraat en het Bossepad de naam Kerkhofpad te behouden. Het voornemen is om de naam van het overige deel van het huidige kerkhofpad te wijzigen in “Meulepad”. Dit is de oorspronkelijke benaming van de weg. Reden voor de wijziging het op een logische wijze kunnen toekennen van huisnummers aan nieuwe woningen in het gebied.

Persbericht - 01.09.2009
Kookadvies drinkwater Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Vanaf maandagavond 31 augustus 2009 – 23.00 uur - was er sprake van een waterstoring in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Op dinsdag 1 september 2009 was het lek omstreeks 12.00 uur gedicht en werd de watervoorziening in het overgrote deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen weer hersteld.
In de regio Graauw – Emmadorp zijn er nog 500 adressen die te maken hebben met een verminderde waterdruk. Evides zoekt momenteel naar de oorzaak hiervan. Daarnaast kan het voorkomen dat in hoogbouw de apparatuur (hydroforen) moet worden herstart alvorens e.a. weer naar behoren functioneert.

Preventief kookadvies drinkwater
Uit voorzorg geeft Evides een preventief kookadvies voor drinkwater in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Geadviseerd wordt om water circa 3 minuten te koken alvorens het te drinken. De mogelijkheid bestaat dat de lekkage effect heeft gehad op de kwaliteit van het leidingwater in de gemeente Hulst. Om dit vast te stellen zijn watermonsters genomen. De testresultaten zijn op zaterdag 5 september 2009 bekend. Daarom geldt het kookadvies minimaal tot en met zaterdag 5 september 2009. Het is van kracht voor de gehele gemeente Hulst. U kunt het water wel zondermeer gebruiken voor wassen, douchen, het doorspoelen van het toilet, en dergelijke.
Zodra de onderzoeksresultaten zijn ontvangen en zijn goed bevonden, wordt in de gemeente Hulst huis-aan-huis een groene kaart verspreid. Hierop staat aangegeven, dat het kookadvies niet langer van kracht is. Zolang u geen groene kaart ontvangt, wordt u geadviseerd het water te blijven koken.

Om de burgers in Oost-Zeeuws-Vlaanderen te informeren over het preventieve kookadvies, wordt vandaag (dinsdag 1 september 2009) gestart met het huis-aan-huis verspreiden van een zogenaamde kookadvies-kaart van Evides. Dit gebeurt in de gehele gemeente Hulst.
Op 2 september 2009 wordt daarnaast het preventieve kookadvies voor drinkwater via een advertentie in de regionale dagbladen nogmaals onderstreept.

Schadeclaims
Eventuele schadeclaims kunnen worden gezonden aan: DELTA Infra, T.a.v. DCC, Anthony Fokkerstraat 8, 4462 ET Goes.

Voor nadere informatie of vragen kunt u terecht bij de Klantenservice van Delta: tel. 0800-5150.

Persbericht - 31.08.2009
Afsluiting Bossestraat te Vogelwaarde

In de Bossestraat te Vogelwaarde zijn in het voorjaar op een tweetal plaatsen rioolreparaties uitgevoerd. Deze locaties zijn tijdelijk herbestraat met klinkers. Begin september 2009 wordt op deze plaatsen het asfalt hersteld.

Op woensdag 2 september 2009 wordt gestart met de werkzaamheden en naar verwachting nemen deze tot en met vrijdag 4 september 2009 in beslag. Uiteraard spelen de weersomstandigheden daarbij een rol.

In verband met de werkzaamheden wordt de Bossestraat voor doorgaand verkeer afgesloten vanaf de Elzenstraat tot het kruispunt met de Drie Gezustersdijk. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Persbericht
ONDERWERP : AFSLUITING BOSSESTRAAT TE VOGELWAARDE
In het riool aan de Bossestraat te Vogelwaarde is ter hoogte van huisnummer 41 een defect geconstateerd. Dit dient op korte termijn te worden gerepareerd. De reparatiewerken vangen aan op donderdag 7 mei 2009.
Hoeveel tijd de werken in de beslag zullen nemen, is niet duidelijk. Pas tijdens de werken zal de omvang van het rioolprobleem duidelijk worden.
In verband met deze werkzaamheden is vanaf donderdag 7 mei 2009 het gedeelte van de Bossestraat, gelegen tussen de Elzenstraat en de Kastanjestraat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid via de Elzenstraat, Populierenstraat en de Kastanjestraat.