Logo Dorpsraad Vogelwaarde
Home | Actueel | Achtergrond | in het Nieuws | Bedrijvigheid | Voor Inwoners
 
In het Nieuws
2009
2008
2007 & ouder
 

 

Vogelwaarde in het nieuws 2003

Uit de regionale kranten

Snelheid omlaag in Vogelwaarde
Door Frank van Cooten
Dinsdag 14 oktober 2003 - HULST -

Met eenvoudige maatregelen kan de verkeersoverlast in Vogelwaarde al een stuk minder worden. Met dit argument hoopt de dorpsraad van Vogelwaarde dat de gemeente snel in actie komt. Wethouder E. de Deckere, F. Duerinck en E. Erkel (vlnr) bekijken de uitslag van de enquête.

(Foto: Wim Kooyman)

Om het gemeentebestuur een flink stuk in de goede richting te krijgen gaven secretaris E. Erkel en lid F. Duerinck van de dorpsraad aan wethouder E. de Deckere de resultaten van de verkeersenquête. De dorpsraad vroeg aan de inwoners een mening te geven over de verkeersveiligheid in Vogelwaarde, problemen aan te geven en eventueel oplossingen aan te dragen. De enquête is een helder overzicht van punten die veelal vrij eenvoudig en zonder ingrijpende investeringen zijn te verhelpen", zei Erkel tegen De Deckere.
Volgens de dorpsraad heeft het dorp al jarenlang last van verkeersoverlast. De Bossestraat en Rapenburg zijn uitschieters. Na het stoppen van de veerdienst is de overlast alleen nog maar groter geworden. Veel verkeer uit Kloosterzande rijdt via Vogelwaarde naar de Westerscheldetunnel bij Terneuzen.

Parkeerproblemen
De bewoners noemen met name de hoge snelheden van het doorgaande verkeer en parkeerproblemen in de smalle straten. Bewoners zijn bezorgd over de situatie op Rapenburg, gevolgd door de Bossestraat en in wat mindere mate de Schoolstraat en de Drie Gezustersdijk. Met name het te hard rijdende zware vrachtverkeer zorgt voor overlast. Voor het lot van de fietsers op de rijbaan wordt gevreesd. Bewoners zijn verbaasd waarom geen snelheidsbeperkende maatregelen zijn genomen op Rapenburg.
Vooral bewoners langs Rapenburg geven in het onderzoek aan last te hebben van schade door trillingen. Vrachtwagens die over een verdiepte rioolput rijden of uitwijken in de goot of over de parkeerstrook veroorzaken zware trillingen. Woningen hebben al schade opgelopen. Als een vrachtwagen s'nachts door Vogelwaarde rijdt, is gelijk het hele dorp wakker, schetst Duerinck het probleem.
Bewoners willen de snelheid omlaag in het dorp. Oplossingen worden genoemd. Een slalom met plantenbakken ruim voor de bebouwde kom zoals in Sas van Gent, een bord 'U rijdt te hard', een 'verkeersdruppel' of 'oog' zoals in Terhole.

Bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom willen de bewoners een dertig kilometer gebied, het aanbrengen en onderhouden van belijning op het wegdek, een stippellijn tussen beide rijbanen en op de Bossestraat paaltjes ter afscheiding van de fietsstrook zoals in Kloosterzande. Het plaatsen van bomen en paaltjes als afbakening tussen rijbaan en parkeerstroken langs Rapenburg en het houden van snelheidscontroles worden als oplossingen genoemd.
Om de trillingen uit het wegdek te halen moeten de rioolputten gelijk worden gelegd met het wegdek, moet tijdig het wegdek onderhouden worden en moet binnen de bebouwde kom fluisterasfalt worden gebruikt. De bewoners hebben overigens een sterke afkeer voor verkeersdrempels en verhogingen. Deze verkeersremmers zorgen immers ook weer voor overlast.
De verkeersenquête wordt besproken door de Stuurgroep Leefbaarheid Kleine Kernen. Het is belangrijk dat jullie serieus worden genomen, aldus De Deckere. Tevens wordt het stuk geagendeerd voor een van de volgende vergaderingen van de verkeerscommissie. In Vogelwaarde wordt binnenkort de eerste opplusdag in de gemeente Hulst gehouden. We kijken of er punten zijn die op deze dag meegenomen kunnen worden.

Terug naar boven

Oppepper voor Vogelwaarde
Door Frank van Cooten
Donderdag 08 mei 2003 - VOGELWAARDE -

Het gebied rond de nieuw te bouwen school in Vogelwaarde krijgt een oppepper. Stedenbouwkundig bureau RBOI heeft van het Hulster college de opdracht gekregen de mogelijkheden te onderzoeken.
Basisschool De Schakel aan de Populierenstraat krijgt in 2005 een nieuw schoolgebouw. Het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Hontenisse besloot de nieuwbouw met vijf jaar te vervroegen in verband met de groei van het aantal leerlingen.

Voortvarend
Hontenisse heeft al behoorlijk wat geld voor de nieuwbouw gespaard. Volgens het college van de gemeente Hulst vraagt en biedt de bouw van de nieuwe school mogelijkheden voor verbetering van de omgeving. Dit gebied is immers belangrijk voor Vogelwaarde.
Het rapport van RBOI is een goede basis voor te nemen beslissingen.
Je moet nu al een visie hebben om over een paar jaar voortvarend met dit gebied aan de slag te kunnen gaan, zegt wethouder B. Pauwels. Wat gaat bijvoorbeeld met de bibliotheek gebeuren? De bibliotheek zit nu nog in de school. Daarnaast betrekken we ook de mogelijke uitbreiding van het dorpshuis bij de visie. Tijdens de laatste vergadering van de dorpsraad is de uitbreiding uitgebreid aan de orde geweest. Dit is ook een wens van de dorpsraad.
Het college geeft ook gehoor aan een andere wens van de dorpsraad. Het opzetten van een zogenaamde 'klusjesdag', naar het voorbeeld in West-Zeeuws-Vlaanderen. Op een dag worden door de gemeente in samenwerking met de bewoners kleine ongemakken in het straatbeeld verholpen. Alle opgespaarde klusjes die zijnblijven liggen, kunnen op zo'n dag gedaan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het snoeien van bomen of het halen van putten uit de trottoirs.

Eerste keer
Als deze 'klusjesdag' in Vogelwaarde doorgaat, is het de eerste keer in de gemeente Hulst. We willen de gemeente, de dorpsraad en de bewoners zo dicht mogelijk bij elkaar brengen. Dat kan heel goed met zo'n klusjesdag. Het is echter niet de bedoeling dat de bewoners zelf met de schop in de weer gaan. Het wordt geen boomplantdag.

Terug naar boven

Jeugd Vogelwaarde test speelterrein
Door Frank van Cooten
Zaterdag 05 april 2003 - CLINGE -

Het speel- en skateterrein in Clinge is een voorbeeld voor andere dorpen. Zo wil Vogelwaarde dolgraag een soortgelijk terrein. Jongeren uit dit dorp namen gisteren een kijkje. Terwijl jongeren uit Vogelwaarde toekijken, wordt er door de jeugd uit Clinge druk geskate.

(Foto Peter Nicolai)

Op het speelterrein in Clinge werd gisteren druk geskated. De Clingse jeugd keek wat meewarig op toen het Vogelwaardse gezelschap aan kwam lopen. Koen Seghers, Simon van Rijsbergen, Joris Seghers, Paul Mertens en Bart de Clercq uit Vogelwaarde trokken hun skates aan om het terrein te testen. Voor ons is helemaal niets in Vogelwaarde, zegt Paul Mertens. We willen dolgraag een soortgelijk terrein als hier in Clinge. We willen er wel graag een half-pipe bij hebben. Want dat is hier niet.
Het bezoek van de Vogelwaardse jeugd was een initiatief van de dorpsraad. Voorzitter Ron de Kort wil graag iets doen voor de jeugd en vindt de speelplek in Clinge een prima voorbeeld. Alleen moet in Vogelwaarde nog een geschikte plek worden gevonden.
Wethouder Frank van Driessche noemt Clinge een prima voorbeeld voor andere dorpen. "We willen graag meer doen voor onze jongeren dan alleen maar het plaatsen van een container waar ze overdekt kunnen zitten."
Van Driessche heeft al een heel rijtje van dorpen die graag een speelplek voor hun jeugd willen hebben. Heikant kwam al langs, Vogelwaarde staat op de stoep en Kloosterzande wil ook graag een voorziening hebben. "Ik kan me nog meer dorpen voorstellen die iets voor hun jeugd willen doen. Er zijn twee vraagtekens. De financiën en de geschikte locaties. We hebben vijftigduizend euro beschikbaar voor het jeugd- en jongerenwerk. We kunnen dus niet alles in een keer doen."
Volgens jongerenwerker George Bertram heeft de buurt geen last van het speelterrein aan de Kennedylaan in Clinge. "Maar dit is altijd een trapveldje en fietscross-terrein geweest. De buurt is altijd gewend geweest dat kinderen hier spelen. Er zijn nooit problemen geweest. Waar het ons om gaat, is dat een speelterrein is bedoeld voor alle jongeren en niet alleen voor skaters.

Terug naar boven

Dorpsraad neemt verfkwast ter hand
Van onze verslaggeefster
Zaterdag 22 maart 2003 - VOGELWAARDE -

Gewapend met kwast en witte verf gingen R. de Kort en M. den Doelder gisteren namens de dorpsraad Vogelwaarde de glasbak aan de Bossestraat in het dorp te lijf.

Ron de Kort en Marlies den Doelder schilderen uit ergernis over de gore teksten de glasbak over.
(Foto Wim Kooyman)

De dorpelingen storen zich al maanden aan de schunnige teksten op de glasbak. De gemeente Hulst negeerde de wens van de dorpsraad de glasbak over te schilderen. In de gemeente Hulst zijn in januari nieuwe glascontainers geplaats, speciale uitvoeringen om wit, groen en bruin glas gescheiden in te leveren. Vogelwaarde kreeg een tweedehands compleet met gore teksten.
De dorpelingen spraken de leden van de dorpsraad massaal aan, omdat ze zich zo ergerden aan de 'stadse teksten.' De container staat, juist om de hoek in de Bossestraat, nogal in het zicht. De afgelopen maanden stuurde de dorpsraad aan wethouder E. de Deckere drie keer een mailtje met het vriendelijke verzoek de glasbak te laten overschilderen, maar er kwam geen antwoord. De Kort: "We waren het wachten op een oplossing voor zo'n klein probleem beu en besloten daarom zelf maar tot actie over te gaan."
De dorpsraad vindt het wel jammer dat het contact met de wethouder in deze kwestie zo stroef verlopen is. De Kort: "Met de voormalige gemeente Hontenisse hadden we heel goede ervaringen met het college. Hopelijk was dit een incident en worden alle mooie verkiezingsbeloftes, een goede omgang met de dorps- en wijkraden, bewaarheid."

Terug naar boven

Dorpsraad zoekt vrijwilligers
Donderdag 13 februari 2003 - VOGELWAARDE -

Het bestuur van de nog jonge dorpsraad van Vogelwaarde is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voorzitter R. de Kort stelt zijn functie beschikbaar. Hij is PvdA-raadslid van de gemeente Hulst en hij vindt beide functies niet verenigbaar.
In de gemeente Hulst geldt voor dorpsraden de regel dat een wethouder geen lid mag zijn van een dorpsraad. Raadsleden mogen dat wel, maar De Kort heeft liever slechts één pet op om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.
In de statuten en het huishoudelijk reglement van de dorpsraad zijn geen bepalingen opgenomen die aangeven uit hoeveel leden de raad moet bestaan. Daar is destijds bewust voor gekozen en zodoende kan de dorpsraad bestaan uit vijf maar ook uit vijftien leden. Op dit moment zijn er acht leden. De Kort: "Het liefst hebben we zoveel mogelijk leden uit alle gelederen van de bevolking." De Kort meent dat het niet zo moeilijk is om een hoge opkomst te halen voor een dorpsraadvergadering. Mensen interesseren in een actieve rol binnen de dorpsraad is echter een groter probleem. "De meeste bewoners zijn zeer geïnteresseerd in wat er in Vogelwaarde reilt en zeilt, maar vaak ontbreekt het hen aan tijd of de wil zich ook actief binnen de dorpsraad in te zetten."
De dorpsraad houdt maandag om 19.30 uur de eerste vergadering in het dorpscentrum. Een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders van Hulst zal daarbij aanwezig zijn. Op de agenda staan onder andere de verkeersveiligheid in het dorp, het openbaar vervoer na het opheffen van het veer Perkpolder-Kruiningen, de plannen voor het dorpscentrum, voorzieningen voor de jeugd, het zorgcentrum en het strooien van de wegen. De dorpsraad wordt voorgesteld aan de bezoekers van de vergadering en na de reguliere agenda kunnen de bezoekers discussiëren.

Terug naar boven

Sluipverkeer uit polder weren
Dinsdag 18 februari 2003 - VOGELWAARDE -

Het woon-werkverkeer vanaf de omgeving Kloosterzande naar Terneuzen moet zo veel mogelijk uit de polders worden geweerd. Dat is de insteek van een plan van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen in samenspraak met verkeersveiligheidsorganisatie 3VO, afdeling Hontenisse.
Het gaat om verkeersmaatregelen in het poldergebied binnen Ossenisse-Kloosterzande-Vogelwaarde-Zaamslag en Terneuzen. Volgens A. Compiet van 3VO Hontenisse zijn de plannen inmiddels in een vergevorderd stadium. "In april worden ze besproken met de betrokken gemeenten, dorpsraden, politie en 3VO. Daarna met de bewoners uit dit gebied. Als alles meezit, gaan deze werken na de zomervakantie van start", zei hij gisteravond tijdens de vergadering van de dorpsraad.

Plateaus
Welke maatregelen worden getroffen om het sluipverkeer te weren, is nog niet bekend. "In ieder geval worden geen drempels aangelegd", aldus Compiet. "Wellicht wordt gedacht aan de invoering van een lage maximum snelheid in combinatie met plateaus zoals in sommige delen van West-Zeeuws-Vlaanderen."
Compiet vraagt zich echter wel af welke route het verkeer zal gaan kiezen als de plannen zijn uitgevoerd. Ten behoeve van de rondweg Terhole komt op de rijksweg N61 volgens Compiet een nieuwe rotonde. De rondweg sluit hierop aan. Deze rotonde komt ongeveer honderd meter van de bestaande rotonde bij Terhole.
Een nieuwe rotonde wordt aangelegd omdat de rondweg niet op de bestaande kan worden aangesloten. "Dit besluit juichen we als 3VO toe, maar we hebben dan wel twee rotondes achter elkaar liggen."

Gevolgen
Wat daarvan de gevolgen zijn voor de verkeersstroom vanuit Walsoorden kan Compiet niet voorspellen. "Als het verkeer echter via Hengstdijk en Rapenburg naar de N61 gaat rijden, betekent dit een toename van het verkeer in beide dorpen. Deze mogelijkheid is aanwezig omdat de chauffeurs dan twee rotondes minder tegenkomen. Vooral voor vrachtwagens zijn rotondes immers lastig."

Terug naar boven

Alternatief plan hoefijzerfabriek
Dinsdag 18 februari 2003 - VOGELWAARDE -

Directeur R. Kerckhaert van de gelijknamige hoefijzerfabriek in Vogelwaarde heeft bij de gemeente Hulst en bij de provincie een alternatief plan ingediend voor de aanpassing van zijn bedrijf.
Hij wil zijn huidige productiecapaciteit optimaliseren en op het aangekochte terrein van twee hectare een nieuw distributiecentrum bouwen. "Het is een hele afgezwakte versie van mijn oorspronkelijke plan van vier jaar geleden", zegt Kerckhaert.
Dit plan ging uit van uitbreiding van de productie van hoefijzers. Een terrein van twee hectare was voor deze uitbreiding aangekocht. Kerckhaert krijgt tot op de dag van vandaag echter geen medewerking van de gemeente en provincie. "Door de ambtenarij is dit plan mislukt. De provincie vond het eerst een superplan maar na anderhalf jaar kwam ik erachter dat het allemaal heel lang zou gaan duren. Het is gewoon een schandalige toestand. Ik heb alles bij elkaar twee ton uitgegeven aan rapporten die ik van de provincie en de gemeente moest maken en ben nog geen stap verder. Nadat we twee jaar en veel rapporten verder waren, werd door de provincie verplaatsing van mijn bedrijf voorgesteld naar de Axelse Vlakte. Dat was echter voor mij geen optie."

Buitenland
Kerckhaert spreekt inmiddels van een lijdensverhaal. "We zijn nu vier jaar verder en nog steeds is niets gebeurd. Het is gewoon belachelijk. Gelukkig heb ik een deel van mijn productie kunnen verplaatsen naar het buitenland. Anders had ik de fabriek in Vogelwaarde niet in stand kunnen houden. Ik hoop dat ik nu wel medewerking krijg van de gemeente en provincie voor uitvoering van het alternatieve plan."
Penningmeester A. Compiet uit Vogelwaarde van verkeersveiligheidsorganisatie 3VO Hontenisse trekt zich het lot van de hoefijzerfabriek aan. Hij brak gisteravond een lans voor de fabriek tijdens de vergadering van de dorpsraad. "Laten we niet vergeten dat we met de hoefijzerfabriek te maken hebben met een uniek bedrijf dat in 1916 is opgericht en exporteert naar meer dan zestig landen, circa 750 soorten hoefijzers maakt, wereldwijd een begrip is in de paardenwereld en zeker zo belangrijk, circa honderd werknemers in dienst heeft."
Volgens Compiet hadden nog meer mensen bij de fabriek aan de slag kunnen gaan, als de gemeente en provincie medewerking hadden verleend aan de oorspronkelijke plannen. In het buitenland zijn immers thans vijftig mensen aan de slag. Inmiddels vind daar een nieuwe uitbreiding plaats, waardoor er naar schatting nog eens 25 arbeidsplaatsen bijkomen.

Soepeler
"Deze 75 extra arbeidsplaatsen hadden ook hier in Vogelwaarde gerealiseerd kunnen worden als gemeente en provincie zich wat soepeler hadden opgesteld. Ik hoop dat de nieuwe gemeente Hulst zich tot het uiterste zal inzetten en mee zal werken om dit toch unieke bedrijf te behouden, er meer werk van te maken dan in het verleden het geval was en zich niet door de provincie met een kluitje in het riet zal laten sturen", meent Compiet.
Compiet heeft samen met directeur Kerckhaert inmiddels wel een oplossing gevonden voor de parkeerproblemen aan Rapenburg. Werknemers van de fabriek parkeren hun auto's momenteel op het parkeerterrein naast de kerk en op de parkeerstrook Rapenburg. Dit zorgt voor overlast en irritatie bij veel bewoners.
Oplossing van de parkeerproblemen was onderdeel van het oorspronkelijke plan van de fabriek maar in overleg tussen Kerckhaert en Compiet is afgelopen zaterdag een oplossing gevonden. Kerckhaert is bereid de naast zijn bedrijf gelegen woning te slopen, als eerste stap van het alternatieve plan. Op de plek van deze woning legt hij op eigen kosten voor zijn personeel en bezoekers een verhard parkeerterrein aan. Compiet hoopt dat de gemeente snel de benodigde sloopvergunning verstrekt.

Terug naar boven

'Problemen van hoefijzerfabriek nog niet weg'
Dinsdag 18 februari 2003 - VOGELWAARDE -

De gemeente Hulst stelt alles in het werk om hoefijzerfabriek Kerckhaert voor Vogelwaarde te behouden. Maar eerst moeten nog behoorlijk wat problemen worden opgelost.
Wethouder B. Pauwels zei dat gisteravond tijdens een drukbezochte vergadering van de dorpsraad. De directie heeft een alternatief plan gemaakt nu het oorspronkelijke plan voor uitbreiding van de fabriek nog steeds niet door de gemeente en provincie is goedgekeurd.
Het nieuwe plan behelst een optimalisering van de productiecapaciteit en de bouw van een distributiecentrum achter de fabriek.
"Er is inmiddels een dik dossier over de plannen van de fabriek", zei Pauwels. "Maar er waren een groot aantal problemen van milieu-technische en akoestische aard. Voor de toekomst zijn nog problemen te verwachten. Dat heeft te maken met rijksregels waar wij weing invloed op hebben. De nieuwe plannen zijn nog niet gerealiseerd. Meer wil ik er nu niet over zeggen", aldus Pauwels. "We doen in ieder geval alles om de fabriek voor de regio te behouden."

Terug naar boven

Voorziening voor jeugd Vogelwaarde
Dinsdag 18 februari 2003 - VOGELWAARDE -

De dorpsraad van Vogelwaarde gaat overleggen met de gemeente Hulst over een voorziening voor de jeugd van het dorp van 12 tot 16 jaar. Voor deze jongeren is momenteel in Vogelwaarde weinig te beleven.
Voorzitter R. de Kort zei dat gisteravond tijdens de drukbezochte vergadering van de dorpsraad. "Dat er iets voor onze jeugd moet gebeuren staat als een paal boven water." Dertien jongeren stuurden vorig jaar een brief naar de voormalige gemeente Hontenisse met het verzoek een hangplek voor hen te maken met een skatebaan op een plaats in het dorp. Tot op heden is echter niets gebeurd.
Vandaar dat deze jongeren in oktober weer een brief hebben gestuurd met een soortgelijk verzoek. De dorpsraad wil dit kleinschalig aanpakken naar het voorbeeld in Clinge. In Clinge wordt momenteel een verhard stukje terrein aangelegd waar de jeugd kan basketballen, kan skaten en wat beschutting kan zoeken. De dorpsraad heeft een soortgelijk idee.
De Kort vroeg gisteravond aan de dorpsgenoten hoe zij denken over dit plan en of ze een geschikte plek weten. De Kort deed de suggestie van een grasveld in de buurt van de Bossestraat. Een inwoner deed het voorstel een plek aan te wijzen op het parkeerterrein bij het dorpshuis. Dit voorstel leek De Kort ook een aardig idee. "We hebben nog geen enkel idee waar de voorziening moet komen. Het mag in ieder geval geen weggestoken hoekje zijn."
Vanuit de zaal kwamen vrijwel geen bezwaren tegen de realisatie van een voorziening voor de jeugd van Vogelwaarde. "We gaan hiermee aan de slag en treden in overleg met de gemeente", concludeerde De Kort.
Terug naar boven

Feestbeest: Dirk
Maandag 10 februari 2003 -

Naam: Dirk van Damme
Uit: Vogelwaarde
Leeftijd: 21 jaar
Gezien bij: Friese avond Fucky Duckies
Geeft uit: 40 euro
Heeft een hekel aan: betweters


Dirk (Foto Wim Kooyman)

Gaat morgen: voetballen

Terug naar boven

Afvaldepot Vogelwaarde gesloten
Donderdag 23 Januari 2003 - VOGELWAARDE -

Het afvaldepot voor KCA aan de Wilgenstraat te Vogelwaarde is gesloten.
Ter plaatse werd een dusdanig geringe hoeveelheid KCA aangeboden, dat een en ander niet langer rendabel bleek.
Voor het aanbieden van KCA kan men terecht op het milieupark aan de Absdaalseweg 44 te Hulst.
Dit milieupark is op werkdagen geopend van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
Op het milieupark te Walsoorden kon en kan géén KCA worden aangeboden.
Natuurlijk kan het KCA ook verzameld worden en meegegeven worden met de chemokar.
Deze rijdt viermaal per jaar door de gemeente.
In de maand februari 2003 doet de chemokar op het grondgebied van de voormalige gemeente Hontenisse haar ronde.
In de maand maart 2003 volgt dan de route op het grondgebied van de voormalige gemeente Hulst.
De inzameling van KCA in het complete buitengebied van de (nieuwe) gemeente Hulst vindt enkel op afroep plaats.
Na een telefoontje op tel. 0114-389389 wordt het KCA door tijdens de inzamelperiode door de chemokar opgehaald.
De exacte data waarop de chemokar haar ronde doet, worden o.a. nog in deze informatierubriek bekend gemaakt.

Terug naar boven

Nieuws van dorpsraad Vogelwaarde
Donderdag 23 Januari 2003 - VOGELWAARDE -

Tijdens het jaar van de herindeling, en wel op 25 juli 2002, werd de Dorpsraad Vogelwaarde opgericht.
Sindsdien is de dorpsraad vol energie begonnen.
De meeste zaken zijn door de bewoners zelf aangedragen in het kader van het onderzoek "Burgers in de nieuwe gemeente" van Scoop. Hieruit is later de kernbeschrijving voortgekomen.
Op maandag 17 februari 2003 vindt in het Dorpscentrum te Vogelwaarde om 19.30 uur een openbare vergadering van de Dorpsraad plaats.
Alle inwoners van Vogelwaarde zijn van harte welkom op deze avond.

Heeft u suggesties of ideeën of wilt u ergens commentaar op geven, spreek een lid van de dorpsraad aan of stuur een e-mail: rpdekort@zeelandnet.nl Mensen die ook lid willen worden van dorpsraad kunnen zich uiteraard steeds melden bij de heer R. de Kort, Beukenstraat 5 te Vogelwaarde, tel. 676107.

Terug naar boven

Presentje van bank voor basisscholen
Vrijdag 17 januari 2003 - KLOOSTERZANDE -

Meestal wordt geld naar de bank gebracht, maar de bank deelt af en toe ook zelf uit. Zes basisscholen uit Hengstdijk, Graauw, Lamswaarde, Vogelwaarde en Kloosterzande hebben gisteren van Rabobank Kloosterzande-Graauw een leuk zakcentje gekregen voor aanschaf van materiaal voor een computerproject.
Manager bedrijven E. Trapman van de Rabobank deelde de cheques uit. De Sint Jozefschool (Hengstdijk), de Sint Josephschool (Graauw), De Oostvogel (Lamswaarde), De Schakel (Vogelwaarde) en Ter Duinen en de Sandeschool (Kloosterzande) kregen ieder een bedrag van 1500 euro. Het bedrag is vrij te besteden, zolang het maar om zaken gaat die te maken hebben met het ICT-project (Informatie Communicatie Techniek) in de scholen.
Computers, software, boeken, het inrichten van een lokaal, het mag allemaal. De Rabobank betaalt de gift uit het zogenaamde winstbestedingsfonds. Trapman: "Daarmee willen we lokale activiteiten ondersteunen."
Geld uit het winstbestedingsfonds is in het verleden ook al aangewend voor een zonneluifel bij zorgcentrum Antonius in Kloosterzande en speel- en leermateriaal in een aantal peuterspeelzalen.

Terug naar boven

'Herstel oude kerkenpaden in Vogelwaarde'
Donderdag 16 januari 2003 - VOGELWAARDE -

De dorpsraad van Vogelwaarde wil de oude kerkenpaadjes in het dubbeldorp in ere herstellen. Het is de bedoeling dat er op korte termijn een projectgroep door de raad wordt gevormd, die het project van de grond moet tillen.
Vogelwaarde bestaat sinds de vorming van de kern in 1970 uit twee kerkdorpen, Boschkapelle en Stoppeldijk. In beide dorpen staan nog steeds katholieke kerken uit het eind van de 19de eeuw. Vroeger werden de kerkbezoekers via allerlei paden door de velden en langs de kreken naar de bedehuizen geleid. Een deel van die paadjes is in het landschap rond Vogelwaarde nog terug te vinden, maar ze liggen grotendeels niet op openbaar domein. De projecten komen aan de orde tijdens de eerste vergadering van de dorpsraad op 17 februari in het dorpscentrum aan de Populierenstraat. De vergadering begint om 19.30 uur.

Terug naar boven

Wentzler/Pauwels klopt Red Roadhouse
Woensdag 15 januari 2003 - AXEL -

Is de strijd om de eerste plaats in de eerste klas van het regionale zaalvoetbal door de superioriteit van Smile Services zo goed als gestreden, onderin de rangschikking stijgt intussen de spanning om de tweede degradatieplaats.
In deze strijd om behoud won Wentzler/Pauwels riant met 7-2 van Red Roadhouse en klopte DPO Driewegen het te gast zijnde Arrow verrassend met 5-9. Alleen hekkensluiter Cinerent/De Bokx bleef achter door in het duel met Vervaet tegen een 5-9-nederlaag aan te lopen. Smile Services bleef winnen. Deze maal was gastheer Ploegaert met 3-11 de klos.
Wentzler/Pauwels-Red Roadhouse 7-2 (2-2) - Na de doelwisseling pakten de mannen uit Vogelwaarde de zaken wat energieker aan. Dat vertaalde zich in een dikke zege voor de ploeg van coach Theo Pauwels. Voor dit succes tekenden de prijsschutters Wim Delaere (3x), Patrick Vonk (2x) en Marcel Verschuren. Bjorn Vermeerssen en Nadjim Zaoujal scoorden voor de bezoekers.

Terug naar boven

Edward Janssen in librestrijd
Dinsdag 14 januari 2003 - GOES -

Edward Janssen uit Vogelwaarde en lid van de biljartvereniging De Kastanje uit Kloosterzande is als zevende geplaatst voor het kampioenschap tweede klasse libre van het gewest Zuid-Nederland.
Van vrijdag 31 januari tot en met zondag 2 februari is hij te gast in café Baarends te Goes waar de daar gevestigde vereniging ALM voor de organisatie zorgt. Het district Walcheren en De Bevelanden wordt in deze itelstrijd vertegenwoordigd door Jos Capello van OBK uit 's-Heerenhoek.

Terug naar boven

Eigen website dorpsraad Vogelwaarde
Dinsdag 14 januari 2003 - VOGELWAARDE -

De eind vorig jaar opgerichte dorpsraad Vogelwaarde timmert met een eigen website flink aan de weg.
Bezoekers van de site krijgen onder meer informatie en nieuws over het dorp. Daarnaast kunnen zij op het prikbord net als in een supermarkt oproepen plaatsen voor de koop en verkoop van spulletjes. De site is te bezoeken onder http://www.dorpsraadvogelwaarde.nl.

Terug naar boven

ODI speelt Plaza Suite van Neil Simon
Zaterdag 11 januari 2003 - VOGELWAARDE -

Na een jaartje sabbat laat de toneelvereniging ODI (Ontspanning door Inspanning) uit Vogelwaarde weer van zich horen.
Onder leiding van de nieuwe regisseur Arnel Lefevere uit Hulst komt de club, die dertig jaar bestaat, met de komedie 'Plaza Suite' van Neil Simon op de planken.


Plezier voor spelers en publiek staat bij ODI hoog in het vaandel.
(Foto Camile Schelstraete)

Vrijdag gaat het stuk in première in de Halle in Axel. "Een verhaal van Simon spelen is geen sinecure", zegt Lefevere. "Simon is een van de succesvolste toneelschrijvers en na Shakespeare de meest gespeelde toneelauteur. Het enthousiasme dat ODI uitstraalt was voor mij een reden om tegelijk maar hoog in te zetten. Plezier voor speler en publiek staat bij deze vereniging hoog in het vaandel. De acteurs van ODI en ook de gastspelers hebben het goed opgepakt. Zonder die gastspelers is een toch wel gerenommeerde toneelclub als ODI gedoemd om in het jaarlijkse toneelcircuit verstek te laten gaan."
René den Doelder gaat het aan het hart dat vooral door drukke agenda's niet alle spelende leden van ODI ieder seizoen beschikbaar zijn. "Gelukkig staat onze kleine vereniging altijd open voor gastspelers. Deze mensen zijn altijd heel spontaan als we hen vragen voor een gastrol. Blijkbaar staan we hoog aangeschreven in het Zeeuws-Vlaamse toneelwereldje. Ook werkt het enthousiasme van Arnel Lefevere aanstekelijk. Deze regisseur is echt bezeten van het toneelspel. Zo'n vier dagen per week wijdt hij aan zijn passie."
In Plaza Suite draait alles om een hotelkamer. Drie koppels nemen er op verschillende dagen hun intrek. Herkenbare problemen in de relatiesfeer komen met grappige en cynische opmerkingen in beeld. De regisseur koos er voor om zoveel mogelijk mensen aan bod te laten komen. Van de negen spelers is het 17-jarige talent Floor de Bruijn een nieuwkomer bij ODI. De tachtigjarige Theo Janssen, al erelid van de vereniging, draagt ook nog zijn steentje bij. De gastrollen worden vertolkt door Rosemary van Nieuwenhove van Clingclaer uit Clinge en Huub Stals uit Hulst.
De club uit Vogelwaarde komt ook deze keer weer met een prachtig decor voor de dag. "Daar hebben we toch een beetje een patent op," zegt Den Doelder trots. Na de première in Axel speelt ODI zaterdag 25 januari nog in het dorpscentrum in Vogelwaarde en vrijdag 1 februari in den Dullaert in Hulst. Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen bij genoemde zalen en bij René den Doelder (0114-671665).

Terug naar boven

Koffieblikken in bibliotheek
Zaterdag 11 januari 2003 - VOGELWAARDE -

In de openbare bibliotheek Vogelwaarde staat een vitrinekast waar bezitters van een speciale collectie hun spulletjes in kunnen exposeren. De belangstelling voor de verzamelingen en mini-tentoonstellingen is groot en deze maand kan er een blik geworpen worden op blikken.
Mevrouw De Rijk uit Vogelwaarde bezit tientallen blikken. Zij vilde de vitrinekast met allerlei blikken in verschillende vormen en maten. Zo staan er sigaren-, snoep-, koek- en flink wat koffieblikken. Het is maar een gedeelte van haar collectie. De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Terug naar boven

Kerstboomverbranding
Zaterdag 11 januari 2003 - CADZAND/VOGELWAARDE -

De jeugd genoot ondanks de ijzige vrieskou gisteravond op het strand bij Cadzand met volle teugen van het feeërieke schouwspel van brandende kerstbomen.

Na een fikse rookwolk verandert de berg bomen in een mum van tijd in een vlammenzee.
(Foto Charles Strijd)
Aan hen is de discussie over het wel of niet verbieden van dergelijke verbrandingen niet besteed. Warm ingepakt en met het fototoestel in de aanslag sloegen een honderdtal dapperen het vuur gade. Een hoge stapel bomen, die de afgelopen weken het straatbeeld van Cadzand hebben gesierd, wordt rond de klok van zeven uur door de plaatselijke brandweer aangestoken. Na een fikse rookwolk veranderde de berg bomen in een mum van tijd in een vlammenzee. De toeschouwers kropen dicht in de buurt van het vuur om de behaaglijke warmte over zich heen te krijgen. Brandweerman Maarten Molema aanschouwt het beeld met een voldaan gevoel. "We mogen een keer per jaar eens zelf een fikkie stoken. Mooi toch, dat is eens wat anders dan alleen maar blussen." Ondanks de discussie elders in Zeeuws- Vlaanderen had het nieuwe gemeentebestuur van Sluis vergunning verleend voor dit evenement. Strenge regels waren niet opgelegd. De brandweer moest het vuur aansteken en in de gaten houden of alles goed verliep. Vandaag vinden in Retranchement en Aardenburg nog kerstboomverbrandingen plaats.
Het feestcomité van Vogelwaarde hield gisteravond op het nieuwe bouwterrein achter de school de traditionele kerstboomverbranding. Kinderen met lampionnen vergezelden het plaatselijke brandweerkorps dat honderden afgedankte sparren in brand zette. Het is een traditie die al zo'n 25 jaar in zwang is in het dorp.
De kans bestaat dat er wellicht een eind aan die traditie komt. Van de voormalige gemeente Hontenisse kreeg het comité nog toestemming de verbranding te houden. Nu Vogelwaarde na de herindeling bij Hulst hoort, is die toestemming niet vanzelfsprekend. Hulst laat om milieuredenen de bomen versnipperen. Het comité zegt bereid te zijn te vechten om de traditie in stand te houden en hoopt dat het nieuwe gemeentebestuur over zijn hart wil strijken.

Terug naar boven

Afvaldepot wordt gesloten
Vrijdag 10 januari 2003 - VOGELWAARDE -

Het afvaldepot voor Klein Chemisch Afval (KCA) aan de Wilgenstraat in Vogelwaarde is opgeheven.
De gemeente heeft dit besluit genomen omdat te weinig KCA wordt aangeboden. Het was daarom niet langer rendabel het afvaldepot open te houden.
Het Klein Chemisch Afval wordt in de gemeente Hulst ingezameld door de chemokar. De chemokar rijdt vier keer per jaar door de gemeente om de inwoners de gelegenheid te geven dit afval aan te bieden.
De chemokar rijdt in februari op het grondgebied van de voormalige gemeente Hontenisse. In maart volgt dan de route op het grondgebied van de voormalige gemeente Hulst.
De inzameling van KCA in het complete buitengebied van de nieuwe gemeente Hulst gebeurt enkel op afroep. Na een telefoontje naar de gemeente wordt dit afval tijdens de inzamelperiode door de chemokar opgehaald.
Verder kan Klein Chemisch Afval worden aangeboden op het milieupark aan de Absdaalseweg in Hulst.
Dit milieupark is op werkdagen geopend van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Op het milieupark in Walsoorden kan geen KCA worden aangeboden

Terug naar boven

Uit voorgaande jaren
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008